Her er Asker og Bærums nye superbrannbiler

DYRE OG BANEBRYTENDE: Med en prislapp på over fire millioner kroner per stykk, skal de tre nye brannbilene i Asker og Bærum gi bedre arbeidsvilkår for mannskapene og bidra til enda bedre brannbereskap.

DYRE OG BANEBRYTENDE: Med en prislapp på over fire millioner kroner per stykk, skal de tre nye brannbilene i Asker og Bærum gi bedre arbeidsvilkår for mannskapene og bidra til enda bedre brannbereskap. Foto:

Tre brannbiler til godt over fire millioner kroner har de siste ukene rullet inn på brannstasjoner i Asker og Bærum. Beredskapssjefen kaller de banebrytende.

DEL

– Akkurat nå er det nok ingen branndistrikt i Norge som har mer moderne og nyere utrykningskjøretøy enn oss, sier en stolt beredskapssjef i Asker og Bærum brannvesen, Sverre Junker.

De siste ukene har tre flunkende nye brannbiler tatt plass på ulike brannstasjoner i Asker og Bærum. Én i Asker, én på Gjettum og én på Bekkestua. Bilene er proppet med det siste innen moderne utstyr og løsninger som skal gi brannmannskapet best mulig utstyr på et innsatssted, i tillegg til at de ivaretar brannmannskapenes helsemessige forhold på en bedre måte.

Blant annet er motoren av typen Euro 6, noe som skal gi en bedre miljømessig effekt sammenlignet med Euro 5-motoren som ville vært alternativet.

– Motoren lager både mindre støy og avgir renere eksosutslipp og mindre forurensing, påpeker Junker.

Under en innsats kan utrykningssjåføren stå i flere timer og styre brannpumpen i bilen, som forsyner røykdykkerne og innsatsmannskapet med slukkevann. Da har det stor helsemessig betydning at eksosutslippet er så rent som mulig, samt at motoren og brannpumpen gir så lite støy som mulig. De nye utrykningskjøretøyene er vesentlig bedre på disse punktene enn de som nå er blitt reserve-utrykningskjøretøy.

LES OGSÅ: Lokalt brannvesen når 42 meter opp

Artikkelen fortsetter under bildeserien:

Bildeserie

Slik er de nye brannbilene

STERK I KLYPA: En ny helelektrisk saks gjør at mannskapene lettere kan ta denne med seg lengre unna brannbilen uten å være avhengig av aggregat eller ledning. Her viser konstituert brigadeleder, Anders Martinsen, det nye verktøyet.

Ren og skitten sone

Det har de siste årene blitt mer fokus på helse hos ansatte i brannvesenet. Blant annet har det tidligere ikke vært optimale løsninger i forhold til bekledning som har vært eksponert for røyk og gasser – noe som gir økt risiko for kreft.

– Vi har som mål å redusere eksponeringen av skadelige stoffer, som blant annet innebærer at vi ikke lenger har branninfisert vernetøy og utrykningstøy i bilene etter at det har vært eksponert for røyk eller andre helseskadelige stoffer. På innsatsstedet har vi også grønn eller ”ren” sone og en ”skitten” sone hvor brukt utstyr og vernetøy blir lagt. Det er også kasser på taket, der klær som for eksempel er eksponert for røyk legges oppi, slik at man ikke tar med seg dette inn i bilene, forklarer beredskapssjefen.

De samme sone-systemene er også innført på stasjonener. Tidligere hang alt utrykningstøyet i vognhallene og ble eksponert for eksos fra utrykningskjøretøyene. Nå er det egne garderober for utrykningstøyet. Det er kun mannskapet på vakt som har utrykningstøyet plassert ved siden av utrykningskjøretøyene.

HUSKER DU DISSE?

Motorsykkel overtent på E18 midt i morgenrushet

Stella (9) måtte sages ut av brannvesenet 

Banebrytende nytt verktøy

Men det er kanskje moderniseringen av verktøy og utstyr i brannbilen som vil utgjøre den største merkbare forskjellen for brannvesenet.

– Vi har blant annet fått nytt elektrisk redningsverktøy, som saks til å klippe i biler, spreder til å åpne dører og annet med, sylindere som vi benytter ved blant annet trafikkulykker. Dermed slipper vi ved en ulykke å ha med oss aggregat eller ha begrenset rekkevidde som følge av lengden på de hydrauliske slangene, men kan isteden bare ta med oss det elektriske verktøyet å bruke det på innsatsstedet, sier Junker som også trekker frem et nytt  skumsystem som er  integrert i to av de nye bilene.

– Det er et svært effektivt tilskudd til slukningsarbeidet og særlig for å hindre brannspredning fra et bygg til et annet. Det er også et effektivt slukkemiddel ved branner i brennbare væsker, forklarer han.

LEST DENNE? Siste vakt på 110-sentralen i Asker 

To av mannskapsbilene har også fått skjærslukker. Det er et verktøy som har svært høyt vanntrykk, og som er tilsatt skjæremiddel, hjelper mannskaper å komme gjennom ståldører, betongvegger, torvtak og lignende.

– Enkelt fortalt er skjærslukkeren en høytrykksspyler, som gjør at vi kan slukke branner med minst mulig vann og som bidrar til å senke temperaturen i rom som brenner, før røykdykkerne går inn og slukker. De nye slukkesystemene skal også bidra til å bedre sikkerheten for innsatsmannskapet og særlig røykdykkerne, påpeker Junker.

NY POLITIREFORM: Uvisst om branner oppklares

Artikkelen fortsetter under bildet.

MYE AUTOMATIKK: Konstituert underbrannmester, Anders Hagsveen, viser frem selve hjernen i de nye brannbilene der det meste styres fra. Automatiske løsninger og godt belyste displayer er viktig for å forsyne mannskaper med det de trenger.

MYE AUTOMATIKK: Konstituert underbrannmester, Anders Hagsveen, viser frem selve hjernen i de nye brannbilene der det meste styres fra. Automatiske løsninger og godt belyste displayer er viktig for å forsyne mannskaper med det de trenger. Foto:

Utstyr og deltaljer bestemt av mannskapene

De nye brannbilene er levert av Egenes Brannteknikk i Flekkefjord, men med utstyr fra mange leverandører. Prisen for de tre herlighetene varierer mellom 4,1 til 4,3 millioner kroner. Finansieringen av de nye bilene er dels salg av utgående brannbiler og egne avsatte budsjettmidler.

– Disse nye bilene er litt banebrytende, slår Junker fast.

Det er en egen bilgruppe i Asker og Bærum brannvesen som aktivt har vært med på å spesialplukke utstyr og finjustere detaljer på de nye brannbilene. Junker fremhever arbeidet de har gjort for å optimalisere de nye bilene.

– Jeg er svært imponert av fagkunnskapen og det arbeidet de har nedlagt. De har vært utrolig dedikerte til arbeidet. Det er utrykningsmannskapet og våre forskjellige faggrupper som er de største bidragsyterne til vår utvikling, slår Junker fast.

LES OGSÅ: Brannsjef ønsker bålforbud på Kolsåstoppen

Brannvesenet i Asker og Bærum har normalt sine biler 12 år i tjeneste ad gangen, de seks første som hovedbil og de seks siste som reservebil.

– Vi drøyde noen år nå, slik at vi fikk tre nye biler levert samtidig. De vi solgte var henholdsvis fra 2001 og 2003. Like biler har mange fordeler. Det forenkler opplæringen, det bidrar til at det er mindre ulikheter på kjøretøyene og gir større fleksibilitet. Det var derfor verdt å vente noen ekstra år, før vi fikk nye mannskapsbiler, mener han.

LES OGSÅ: Brannvesenet avviser boligalarm-kritikk fra NHO 

Lettere å manøvrere

Nye og sterke, mobile LED-lys vil også gjøre at de kan ta med seg ekstra belysning der det trengs uten å være avhengig av å bruke lys fra brannbilen.

Kortere akselavstand mellom for- og bakhjulene gjør også at brannbilene kan manøvrere seg enklere på steder der det er trangt og dårlig med plass.

– Kort akselavstand gjør at de nye bilene får en mindre svingradius og dermed kan lettere manøvrere bilen gjennom trange passasjer og sikrer oss at vi kommer frem til innsatssteder som ligger litt vanskelig til, sier Junker.

Sjåføren av de nye brannbilene, kan nå også styre blålys og sirener direkte fra rattet. Det er helt nytt.

– Det er noe vi har jobbet lenge for å få gjennom hos lastebilprodusenten Scania, sier Junker.

De nye mannskapsbilene er kledd i den samme iøyenfallende gulfargen som sine forgjengere, for å synes best mulig i trafikkbildet.

– De gule bilene gjør at bilister og myke trafikanter blir raskere oppmerksom på oss under utrykning. Det gjør at vi får raskere fri veibane og derved kan spare noen viktige sekunder. I tidskritiske innsatser teller hvert eneste sekund og vi er nå enda bedre rustet til det vi blir stilt overfor, sier en stolt beredskapssjef.

Artikkeltags