Vil bygge vognskjul til 2,7 mill. kr

HER: På jordet bak museumsbestyrer Fredrikke Hegnar von Ubisch skal vognskjulet bygges.

HER: På jordet bak museumsbestyrer Fredrikke Hegnar von Ubisch skal vognskjulet bygges. Foto:

Asker Museum håper snart å ha på plass et nytt vognskjul til 2.750.000 kroner. Da kommer landauer og tsarslede frem i lyset.

DEL

Museet har en rammesøknad inne hos Asker kommune om å få bygge nytt vognskjul. Denne har nå fått støtte av Akershus fylkeskommune.

– Alt som går på kulturminnevern må gå via fylkeskommunen som er høringsinstans. Byggesaken avgjøres av Asker kommune, sier museumsbestyrer Fredrikke Hegnar von Ubisch.

Hun har stor tro på at det vil gå i orden.

LES MER:

– Kom og føl på slitet på nytt museum

Arkitekt Øvergaards bolig på Fornebu til salgs 

Kanskje ferdig i 2017

– Jeg håper vi kan begynne å bygge i høst, og at vognskjulet vil stå ferdig i løpet av 2017 eller 2018, sier hun.

Vognskjulet blir 23 meter langt og 7 meter bredt med en grunnflate på 171 kvadratmeter. Det vil inneholde utstillingsrom for vogner og sleder som er pakket bort i dag, og et verksted. Dagens verksted vil samtidig bli bygget om til et undervisningsrom for barn.

– Det nye vognskjulet betyr at vi kan vise publikum enda mer av historien vår, sier von Ubisch.

Hun trekker frem landaueren til overlege Harald Holm som ledet byggingen av Dikemark sykehus fra 1905 som et eksempel, sammen med andre vogner, kjelker og redskaper brukt i forbindelse med isproduksjon og landbruk. Nær det nye undervisningsrommet vil det også bli plass til å vise en slede som skal ha tilhørt tsar Aleksander 2.

– Det er 7.000 barn innom museet hvert år, så vi trenger et rom tilrettelagt for barn. Det blir på ca. 100 kvadratmeter medregnet arealet til nye toaletter, sier museumsbestyreren.

Trenger 1 million

– Vi har stipulert at byggingen av vognskjulet og omgjøringen av verkstedet til undervisningsrom til sammen vil komme på 2.750.000 kroner. 1.750.000 kroner har vi allerede. Vi har fått 1.000.000 fra Sparebankstiftelsen som utløste 250.000 i gaveforsterkningsmidler, og vi har fått 500.000 i støtte fra ABB, sier von Ubisch.

LANDAUER: Denne landaueren til overlege Harald Holm på Dikemark står i dag tildekket i en liten garasje.

LANDAUER: Denne landaueren til overlege Harald Holm på Dikemark står i dag tildekket i en liten garasje. Foto:

– Hvordan skaffe de siste pengene?

– Vi har en plan for å få den siste millionen på plass. Så jeg er optimistisk i forhold til det, og tror vi vil klare det, sier hun.

von Ubisch forteller at de har ventet med å få spikret den siste delen av finansieringen, til de var sikrere på utfallet av byggesøknaden. For først ønsket museet å utvide det eksisterende vognskjulet i lengderetningen.

Men museumsbestyreren forteller at det etter hvert møtte motstand fra veimyndighetene, da man mente det ble liggende for tett på Kirkeveien.

Derfor søker de nå i stedet om et frittliggende bygg, lenger fra veien.

Artikkeltags