Vi har deltatt, og hver gang har Framtiden i våre hender belyst hvor problematisk det er at Norges oljefond investerer flere titalls milliarder i selskaper som utvinner kull.

I tillegg til å være en klimaversting er kullindustrien skyld i enorme ødeleggelser av natur, med avskoging av regnskog, utryddelse av dyrearter samt forurensning av drikkevann.

Etter økt fokus kunngjorde Oslo kommune tidligere i mars at de trekker alle fondsinvesteringer ut av kullvirksomhet.

Hvordan står det så til med Asker, som har over én milliard kroner investert i fond?

Kommunens største aksjefondsinvestering er DnB Global Etisk. Hvor etisk er dette fondet? I fondsporteføljen finner vi selskapet BHP Billiton. De utvinner blant annet kull og rangeres til å være verdens 20. største «karbonforurenser», med virksomhet i Sør-Amerika, Sør-Afrika, Australia og Indonesia. Her er de én av de største årsakene til regnskogødeleggelse.

Hvordan kan DnB kalle det etisk å investere i dette selskapet? Asker kommune har ikke skrevne regler mot å investere i kull, men på forespørsel fra Framtiden i våre hender og Miljøpartiet De Grønne i Asker har kommunen undersøkt og fått svar fra fondsforvalterne at Asker ikke investerer i kull.

Det er flott at Asker kommune ikke ønsker å investere i kull. Dette må nå skrives ned i de eksisterende etiske reglene som fondsforvalterne skal følge.

Les flere meninger her

Det bør være nulltoleranse for å investere i både kull og tjæresand, og DnB Global Etisk bør trekke seg ut av alle kull- og tjæresand investeringer.