Planer for ny kulturskole til 200 mill.

Store planer: Et nytt moderne kulturbygg mellom rådhuset og Østre Asker gård er ett forslagene i et mulighetsstudie for oppgradering av Asker kulturskole i tråd med Nasjonal rammeplan for kulturskolen.  FOTO: SONIA ANITA JENSEN

Store planer: Et nytt moderne kulturbygg mellom rådhuset og Østre Asker gård er ett forslagene i et mulighetsstudie for oppgradering av Asker kulturskole i tråd med Nasjonal rammeplan for kulturskolen. FOTO: SONIA ANITA JENSEN

Asker kulturskole mangler mye før de er tilpasset nasjonale standarder. Lokalene er små og dårlige. En opp-gradering kan koste 200 millioner kroner.

DEL

I slutten av august får Asker-politikerne på bordet en mulighetsstudie for fremtidig utvikling av Asker Kulturskole, som i dag har 1.100 elever og 60 ansatte knyttet til skolen.

Ennå er ikke detaljene i mulighetsstudien på plass, men et av grepene kan være å føre opp et helt nytt kulturbygg der Asker gård barnehage ligger i dag.

Nytt bygg

Rektor ved kulturskolen, Kim Stian Gjerdingen Bakke, ser muligheter for oppgradering og utvidelser av kulturskolen, som bedre utnyttelse av hovedhuset og låvebygningen, samt nybygg i Rådhusparken.

– Det er mulig å plassere et nytt bygg her, sier han om det moderne undervisningsbygget, som kan bli på tre etasjer med kjeller mellom rådhuset og gården.

– Men bildet er mye større enn bare et nybygg. Kulturskolen i dag er desentralisert med undervisning på 16 ulike steder i kommunen. Denne studien ser på totaliteten, sier rektoren.

Les også: Slår et slag for kulturskole som sliter

Han understreker at det vil bli jobbet med planene helt frem til politikerne får saken i august.

Mulighetsstudien er i første omgang anslått til 200 millioner kroner.

– Dette er et konservativt kostnadsanslag, sier arkitekt og rådgiver Anders Joneid i Asker kommune.

Han arbeider med å utvikle Asker kulturskole i tråd med Nasjonal rammeplan for kulturskolen, samt ønsket om lokal utvikling.

Ønsker 200 mill.

– Hvor trykker skoen mest for å få kulturskolen i tråd med Nasjonal rammeplan?

– Planen har større fokus på kvalitet. Det betyr at vi må tilby mer fordypning, høyere kvalitet og detaljerte fagplaner. Vi har små musikkrom, lyden går igjennom veggene og akustikken er dårlig. Vi mangler bedre musikkrom, rom for teater, visuell kunst, dans, forestillingssaler og arbeidsplasser for lærerne. Det betyr at vi mangler egnede lokaler, sier rektor Kim Stian Gjerdingen Bakke.

Les også: Politikerne firedobler kulturpotten til barnehagene i Asker

Da Svein Hillestad la frem kulturskolens temaplanen for kommunestyret før sommerferien, ønsket han økt tilbud innen teater og visuell kunst. Flere elever, lengre timer, bedre utstyr med mer, øker driftsutgiftene med 9,5 millioner.


Artikkeltags