Utspillet kommer i forbindelse med at kommunestyret i kveld behandler Askers nye kulturplan. Leder i Bondi og Vettre skolekorps, Kristian Solberg, er tydelig på hva han forventer:

– Det lokale kulturlivet som helhet, lider under mangel på egnede lokaler til øvelser og fremføringer. Samtidig står det et kulturhus som langt på vei kan dekke behovene frem til nye lokaler er på plass. Men kulturhuset prioriterer kommersiell utleie til møter, konferanser og profesjonelle fremfor det frivillige kulturlivet. Det driftes omtrent som Telenor Arena. Nå ber vi innstendig om at politikerne tar tak i dette og umiddelbart åpner huset for oss, sier Solberg.

LES OGSÅ: Vil betale barns kulturreiser

Lokaler står tomme

– Vi savner at politikerne er konkrete. Det er ikke planer vi trenger, men penger til etablering av lokaler. Og at byggingen av disse iverksettes hurtig, sier han. Korpset har i sin høringsuttalelse anmodet om at følgende punkt tas inn i planen:

«Inntil det er etablert tilstrekkelig med andre kulturarenaer for det lokale kulturliv, omprioriteres kulturhuset snarest i sin helhet til kulturformål der det lokale kulturliv har prioritet både for øving og fremføring.»

– Det lokale kulturlivet burde få førstevalg på datoer i kulturhuset. Så kunne man fylle opp resten med profesjonelle aktører. Når det gjelder bruk til øving, burde det være gratis på lik linje med idretten, sier Solberg. Han forteller at korpset har vært i kontakt med huset om sistnevnte, men fått beskjed om at da må de betale leie.

– Selv om de ikke har andre leietagere, velger man å la lokalene stå tomme i stedet for å la oss bruke dem. Det ser jeg ikke logikken i, sier han.

Bondi- og Vettre skolekorps kunne tenke seg å bruke huset til både konserter og øvelser, men drømmen er eget nærkulturhus.

– Vi ønsker ikke primært å reise til Asker sentrum, vil heller være i nærmiljøet, men inntil det er bygget noe der, vil vi være i kulturhuset, sier han.

Asker kulturråds Kjell Hustad sier det er et mål og et ønske at flest mulig av de frivillige skal få enklere tilgang og kunne benytte kulturhuset når det er ledig og til sterkt reduserte priser.

– På lik linje med idretten ønsker vi at barn og unge får tilgang til gratis lokaler. For voksne er det annerledes, her må man forvente at de betaler litt, sier han.

LES OGSÅ: Kulturlivet må prioritere råere

– Ikke gratis

Han mener det er urealistisk å tro at kor og korps skal få førsteretten til bruk av kulturhuset.

– Da vil kulturhuset gå med dundrende underskudd. Kulturhuset er, som en egen økonomisk enhet, forpliktet til å ta full pris når de kan det. Asker kulturråd oppfordrer politikerne til å gripe fatt i dette hvis de vil ha det annerledes, sier han.

Kulturrådet ber i en høringsuttalelse om at det blir satt i gang «strakstiltak» for å forbedre den akutte situasjonen for kommunens kor, korps, dans og teater.

– Vi etterlyser kommunens kartlegging av sine lokaler for å se hvilke som kan egne seg, sier Hustad.