– Gode lokaler til øving og fremføring er øverst på listen, fordi det er mangel på det i dag, sier Ole Christoffer Rønning (H). Han er saksordfører for kulturplanen 2016–2026, i komité for teknikk, kultur og fritid i Asker.

– Dette må vi gjøre noe med, ved utbedring av eksisterende lokaler og bygging av nye. I forbindelse med oppføring av nye skoler er det slutt på gymsaler. Nå skal alle få flerbrukshaller til både kultur og idrett, sier han.

Da kulturplanen var oppe som orienteringssak i komiteen nylig, var det ingen motforestillinger å spore. Politikerne var positive til at det i tråd med kulturplanen foreslås å utarbeide en kulturarenaplan. Den skal kartlegge kulturlivets samlede behov for lokale scener, øvingslokaler og lagre, sentralt og lokalt i takt med befolkningsøkningen.

LES OGSÅ: Tronrud bygger også Heggedal skole

– Positivt

– Veldig positivt at de har satt øvingslokaler til kulturformål på prioriteringslisten, sier Kristian Solberg, korpsleder i Bondi- og Vettre skolekorps. Han synes også det er bra at det også signaliseres at man vil legge til grunn den nye Norsk Standard for musikklokaler til øving og fremføring i dette arbeidet.

– Vi har byttet lokaler nå. Det var kritisk. Nå er det bedre, men langt fra bra. De lokalene vi disponere er ikke i nærheten av å oppfylle krav til akustikk, og vi lever i en nomadetilværelse når det gjelder lager. Vi føler vår kontakt i eiendomsforvaltningen gjør så godt vedkommende kan, men problemet er at det ikke eksisterer egnede lokaler bortsett fra i kulturhuset, sier han. Solberg håper på gode øvingslokaler for korpset i en ny Risenga ungdomsskole.

LES OGSÅ: Rømmer fra Asker kulturhus

Kulturaktivitetshus

– Ser for meg et kulturaktivitetshus i en fløy. Jeg er sikker på at storband, skolekorps, voksenkorps, symfoniorkester, dans og teater med letthet kan fylle dette med aktivitet alle kvelder i uken samt helger. Både Risenga med sin media og kulturlinje og Bondi skole vil helt sikkert også ha behov for slike lokaliteter på dagtid med et auditorium som både kan brukes til undervisning, og av korpset til øving og konserter. Bygget bør også inneholde lagerrom, da vi i dag lagrer instrumenter på tre forskjellige steder, sier han.

Kulturplanen skal nå ut på høring, for så å bli behandlet i komité for teknikk, kultur og fritid 4. juni. Deretter sendes den over til kommunestyremøte for endelig vedtak 16. juni.

LES OGSÅ: - Dette er kritisk for korpset