Det forhindret ikke SVs Joel Ene i å frykte at prosjektet ville bli en start på et nivådelt skole, da saken var oppe i Komiteen for oppvekst i Asker tidligere denne uken.

1-5 prosent

Aardal Hanssen fikk med seg de aller fleste på forslaget om tilpasset opplæring for de evnerike elevene, som trolig utgjør en til fem prosent av elevene i grunnskolen.

Forslaget som Aardal Hanssen og administrasjonen i Asker kommune har arbeidet med siden 2012 dreier seg ikke om eliteelever, men om barn og unge som faller utenfor i klassesituasjonen fordi de tenker annerledes enn sine medelever og blir ofte misforstått som problembarn, kranglete og vanskelige.

Pilotkommune

– Asker blir en pilotkommune. Etter å ha vært i kontakt med over 2.000 familier har vi sett hvordan evnerike barn fra ressursfattige familier sliter både på skole og sosialt, sier Bjørn E.P. Fredriksen fra Tanum, pressetalmann for «Lykkelig Barn», en forening for gruppen. Fredriksen medgir at han har vært en aktiv lobbyist over for partier og administrasjon i Asker.

Han er meget skuffet over at ikke SV var med på å støtte forslaget.

–SV pleier å være forkjemper for svake grupper, men Ene har satt seg fast i en ideologisk hengemyr her. Dette er så langt fra et overklassetiltak det går an å komme, mener Fredriksen.

– Disse elevene er ressurser for samfunnet når de får riktig oppfølging, istedenfor å bli mislykkede og kostbare for samfunnet og ulykkelige på individer, forklarte Aardal Hanssen.

Forsøk ved to skoler

Forslaget oppvekstkomiteen behandlet tirsdag gikk ut på at ved to Asker-skoler, en barneskole og en ungdomsskole, skal elevene kartlegges for å se om noen eventuelt tilhører denne gruppen, og lærerne skal øke sin kompetanse på feltet.

Asker har ikke avsatt penger til prosjektet, men søker støtte hos Utdanningsdirektoratet til å sette i gang allerede neste skoleår.

– Dette vil gjøre oss til en foregangskommune, for dette er nybrottsarbeid overfor en gruppe vi egentlig vet veldig lite om her i landet, sa Aardal Hanssen .

Tilpasset undervisning

– Dette dreier seg om tilpasset undervisning for en gruppe som ikke har fått det, ikke om klassedeling i skolen, derfor støtter vi tiltaket, sa Aps Kristine Horne.

– Alle elever har et krav på tilpasset undervisning. Det er de garantert i lovs form. Derfor er dette et helt unødvendig vedtak. Det som trengs er nok lærere, mente Ene.

Komitéleder Marianne Knarud (H) så annerledes på saken.

– Dette er en gruppe som ofte bli misforstått av sine lærere, og har det vondt på skolen, de trenger vår støtte, sa hun.

Saken sendes videre til kommunestyret for endelig vedtak.