Først ville Frp utsette saken nok en gang. Partiet vil at Asker Skiklubb og kommunen må gå en runde til for å bli enige om et forslag.

– Det bør vi koste på oss, sa gruppeleder Ole Jacob Johansen. Men var samtidig klar på at partiet ville gå inn for planen subsidiært.

LES OGSÅ: Her er terrengmodellen for Drengsrud idrettspark

Så var det Arbeiderpartiet. De har allerede signalisert at de vil ofre både urnelund og boligfelt for å gi idretten den plassen de ønsker seg, for å få fortgang i forhandlingene om Føyka. Men dette møtte sterk motstand i andre partier.

– Det viser manglende forståelse for viktigheten av en urnelund på Borgen, og omregulering av boligområdet innebærer en stor risiko for en betydelig forsinkelse, sa Josten Tellnes (V).

Ap stemte også for planen i andre omgang.

Kan få plass et annet sted

Siden kommunestyret med et delt Høyre vedtok å utsette saken i sitt forrige møte 14. november, har politikerne hatt anledning til å tenke gjennom saken en gang til. Høyres gruppe er ikke delt i synet på selve planen, og ordfører Lene Conradi understreket at dette ikke bare handler om en idrettspark, men en viktig del av samfunnsutviklingen i Asker. Partiet fikk imidlertid vedtatt et nytt punkt som går ut på at det skal finnes tilleggsareal til fotballbane dersom det viser seg å bli for trangt på Drengsrud. Høn Landås nevnes som egnet sted.

Tidligere samme kveld fremmet også Høyre sammen med Venstre, Frp og KrF et verbalforslag, hvor de vil fremskynde byggingen av flerbrukshallen ved Borgen skole. På den måten kan også skiklubben få mer boltreplass.

LES OGSÅ: Kan flytte én bane fra Drengsrud nærmere sentrum

– Nå håper vi på å komme videre i denne saken, sa Høyres gruppeleder, Kari Sofie Bjørnsen.

Brev fra skiklubben

I slutten av forrige uke sendte Asker Skiklubb et brev til kommunen og alle gruppelederne i kommunestyret. Der holder de fast på sitt behov for mer plass på Drengsrud. Men de åpner samtidig for å splitte i flere idrettsanlegg, fordelt på flere ulike steder.

LES OGSÅ: Med de døde på vippen

KOMMENTAR: «Unger er ferskvare»

– Med det foreslåtte idrettsarealet, vil det derfor i videre prosess, bli nødvendig å identifisere egnede tilleggsarealer relativt sentralt i Asker, for å dekke Skiklubbens behov, står det i brevet.

Sp og SV stemte imot hele planen, og foreslo i stedet å regulere det til grøntområde.