Våren er her, og frem dukker ikke bare hestehov og blåveis.

Nå kommer det frem meget spesielle veigrøfter. Det er visstnok en egen norm for veigrøfter i Asker kommune: «Dype grøfter fylt opp med store skarpe steiner». 

En far jeg snakket med, sammenlignet det med middelalderens forsvarsgrøfter som var fylt opp med spisse stokker.

Alle skjønner at vi trenger veigrøfter som drenerer vekk vannet. Det er vanskelig å forstå at man ikke kan lage dem etter statens veinorm. Der presiseres det at man skal kunne gjenvinne kontroll ved utforkjøring. Altså tenker man sikkerhet.

Se for deg en treåring på trehjulssykkel som skjener ut av veien i nedoverbakken. Eller en person på elsparkesykkel som prøver å svinge unna en motgående bil.

Treffer noen av dem denne grøfta, så vil det gå alvorlig galt – i verste fall med livstruende hodeskader.

Hva ligger til grunn for Asker kommunes norm for veigrøfter?

Har man laget risiko- og sikkerhetsanalyser også for myke trafikanter?

Er det fremlagt for politikerne før vedtak ble fattet?

Asker kommune vil gjerne fremstå som en kommune for de myke trafikanter og de syklende. Her beviser man det helt motsatte.

Det er ønskelig om flest mulig av Askers innbyggere rapporterer om disse veigrøftene for eksempel gjennom Facebook-siden «Nei til Asker kommunes trafikkfarlige veigrøfter».

Og – meld fra som varsling i kommunen!