Statens vegvesen informerte Asker kommune tirsdag at de har funnet råte i broen. De varsler at broen skal rives, og har ingen planer om å erstatte den. Den stenges allerede torsdag.

Den gamle trebroen fra 1960-tallet går over veien like nord for skolen, og brukes av elever som bor i Krillåsveien, Vettrekollen og Vettrelia på vestsiden av Slemmestadveien. Nå må de i stedet bruke en av de to undergangene, som ligger noen hundre meter i hver sin retning.

LES OGSÅ: Førerhuset knust av gangbro

– Vi har en fersk telling fra i dag, en time før skolestart. Da var det 24 barn og 6 voksne som gikk over broen. De andre elevene har god tilknytning til de to undergangene, sier Mari Gabrielsen i kommunalteknisk avdeling.

Dyrt med ny bro

– Hva mener kommunen om at Statens vegvesen ikke vil erstatte broen?

– Vi har ikke gjort noen konklusjon om det fra kommunens side ennå. Det blir noe vi må se på fremover. Men vi har forståelse for begrunnelsen at en bro som bygges i dag får helt andre krav på seg, og dermed blir kostbar i forhold til hvor mange som bruker den, sier Gabrielsen.

LES OGSÅ: Blendes av gangbro

Hun understreker at de to undergangene er et bra tilbud til de fleste elevene.

– Men noen får lengre og annerledes skolevei. Jeg forstår hvis de synes det er dumt. Vi ser også på veiene rundt gangbroen, om det finnes tiltak som kan gjøre skoleveien tryggere der, sier Mari Gabrielsen.