Skip to main content

Stor budsjettsprekk for nytt vann- og avløpsnett

LANGVARIG: Jørgun Lapstun (78) bor i Bleikeråsen og synes veiarbeidene har tatt lang tid på den rundt 900 meter lange strekningen. – Det har vært voldsomt, med mye bråk og støv.

Omfattende arbeider i Bleikeråsen i Asker har ført til lange perioder med stengt vei og store merkostnader.

Utskifting av vann- og kloakkledninger, nedlegging av strømkabler og nytt, bredere fortau langs Bleikeråsen i Asker skulle kostet 31 millioner kr. Prisen er så langt kommet opp i rundt 50 millioner kr – altså 19 mer enn planlagt.

– Det dukket opp en rekke uforutsette problemer underveis. Blant annet var det stedvis svært dårlige grunnforhold. Ved fotballbanen var det leire helt ned til ni meters dybde. Flere tusen kubikk leire måtte kjøres vekk og erstattes. Gode sikringstiltak måtte også iverksettes, forteller prosjekt- og byggeleder Jan Richard Eriksen i Asker kommune.

– Noe dere burde sjekket ut bedre på forhånd?

– I ettertid ser vi at det kanskje skulle vært undersøkt bedre, så her har vi bommet. Vi hadde ikke drømt om at grunnforholdene skulle være så dårlige, sier Eriksen.

Skal holde i minst 100 år

Ifølge Eriksen er det alltid en vurdering hvor mye man skal avsette til uforutsette utgifter og hvor mye man skal prøvebore på forhånd.

– I prosjekter som dette er det vanskelig å forutse hva man finner før man graver. Det var for eksempel mye gamle kabler som ikke lenger er i bruk. Disse må sjekkes før de fjernes. Under anleggsarbeider som dette må vi alltid tenke kvalitet. Vi har våre standarder som vi ikke firer på. Dette skal holde i kanskje 100–200 år, sier han.

Arbeidene startet i august 2014 og ventes å være ferdig i juni.

– Et slikt prosjekt er dynamisk og det blir alltid endringer. Blant annet har økt nedbør grunnet klimaendringer gjort kravene til overvannsledninger strengere, sier Kåre Gjertsen, seksjonsleder for anleggsprosjekter i kommunen.

MER OM SAKEN:

Bleikeråsen og syklister

Kritiserer ny veiløsning i Asker 

Stoppet av protester

Grunnforholdene var bare ett av problemene som dukket opp:

  • Sammenkobling av nytt vann- og avløpsanlegg i Bleikeråsen til eksisterende anlegg i Bleikerveien ble veldig omfattende.
  • Den store hovedvannledningen, som forsyner Bleiker, Konglungen og Vettre måtte legges om midlertidig. Det samme måtte eksisterende infrastruktur i krysset Bleikerveien/Bleikeråsen.
  • Provisorisk vannforsyning til husstandene i området ble mer omfattende en forutsatt.
  • Entreprenøren måtte omorganisere fremdriften, da arbeidet med ny trafo i Bleikerfaret stoppet etter naboprotester.
  • Firmaet ble nødt til å flytte brakkeriggen midt i anleggsperioden fordi grunneieren sa opp avtalen.

Foreløpig ser det ut til at kommunen selv tar mesteparten av regningen for millionsprekken.

Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.