I oktober ba bygningsrådet om å få flere sider av reguleringssaken belyst, og sendte ballen tilbake til komité for teknikk, kultur og fritid. Der bestemte komitéleder Terje Lindberg (H) seg for å holde et politisk verksted, hvor medlemmene fikk komme med alt de lurer på i saken.

Det endte med 36 spørsmål til rådmannen, og alle er nå besvart.

SE HER: Her er alle spørsmål og svar om skianlegget

Trinnvis utbygging

Komiteen vedtok samtidig innstillingen: «Forslag til reguleringsplan der det åpnes for en trinnvis utbygging på Solli med 20 skiver søkes fremmet så snart nødvendig grunnlag for planbehandlingen foreligger».

Det samme gjorde formannskapets flertall, da de hadde saken denne uken. Det innebærer at administrasjonen jobber videre med reguleringsplanen for et mindre anlegg enn det opprinnelige. Det skal ikke utløse krav om vei, parkering, vann og avløp. Samtidig ligger det i ordlyden «trinnvis utbygging» en åpning for en utvidelse etter hvert, noe det ikke ble sagt noe om i kommunestyrets vedtak fra i mai.

Ap ville ha det ut, og MDG stemte imot hele greia. Frp ønsker at det skal sprenges til 30 skiver med én gang, så man slipper en ny anleggsperiode senere.

LES OGSÅ:

Vellykket lobbyvirksomhet skal gi snarvei til nytt skianlegg

Skianlegget på Solli kan bli vraket

Forvirring

Bakgrunnen for alt dette er at det opprinnelige reguleringsforslaget av et større anlegg tar tid å få gjennom. Det er særlig kravet om tiltak i Solliveien som gjør det vanskelig. I stedet gikk kommunestyret inn for at det skulle lages en plan for et «mindre skiskytter- og treningsanlegg som ikke utløser behov for vei, parkering, vann og avløp».

Det står ingenting om trinnvis utbygging», slik politikerne nå har gått inn for.

Skiskytteranlegget på Solli – en kort status

Kommunestyret ba 23. mai i år rådmannen forberede «byggetillatelse for raskest mulig gjennomføring av Solli skianlegg som et mindre skiskytter- og treningsanlegg som ikke utløser behov for vei, parkering, vann og avløp».

Beslutningen om å bygge et mindre skiskytteranlegg enn opprinnelig planlagt skyldes at man kan starte utbyggingen før den mye større reguleringen av Solliveien er vedtatt – slik kravet er for et større skiskytteranlegg.

I så fall kan Solli skianlegg bli realisert mye raskere.

Et mindre anlegg innebærer 20 skyteskiver – uten tilførselsvei, egen parkering eller utvidelse av dagens parkering på Solli.

Et større anlegg senere kan bli på 30 skiver.

 

LES OGSÅ:

Bærums nye skianlegg: Her er det allerede fullt 

Politikerne vil vite mer før de gir grønt lys

Det hersker noe forvirring blant politikerne om hva de egentlig er med på nå. Ole Jacob Johansen (Frp) lurte på om det var nødvendig med enda en behandling i formannskapet, og Kristin Bjelke syntes saken er rotete fremstilt.

Men Høyres gruppeleder Kari Sofie Bjørnsen, synes saken er både grei og fornuftig.

– Trinnvis utbygging har en viss logikk. Men det er fornuftig å begrense det til 20 skiver nå, sa hun.

Rådmannen legger opp til å legge frem forslag til reguleringsplan for bygningsrådet i april neste år.