– Det kan være vanskelig å komme tilbake til samfunnet etter behandling. Her får de botrening og hjelp til å etablere seg, skape nettverk og ta i bruk Asker-samfunnet, sier Marielle Andersen.

Hun er konstituert mellomleder ved Skustadgata ressurs- og ettervernssenter som åpnet før sommeren. Seks små boliger med en base for ansatte på døgnvakt skal gjøre det lettere for folk å starte opp igjen med et liv uten rus.

Må være motivert

– Asker har satset mye på tilbud innen rus og psykiatri de senere årene. Foruten botilbudet har vi Grindestua, Fontenehuset og Aktivitetshuset som våre beboere kan benytte seg av og skape nye og rusfrie nettverk, sier Andersen.

Et kriterium for å få bolig i Skustadgata er også at man er motivert for et rusfritt liv.

– Det er viktig med normalisering og bli en del av samfunnet. Et raust samfunn kan forebygge utenforskap, sier Andersen.