– Her er det godt å bo, sier Tomas.

Han er en av de syv som har flyttet inn i Fredtunveien i Asker. Med et eget småhus på 40 kvadrat kan han ta fatt på en ny tilværelse i trygge omgivelser.

– Vi er her hvis de trenger oss 24 timer i døgnet, sier Morten Aastad.

Han leder arbeidet med botilbud for dem som sliter med rus og psykiske problemer. Asker har deltatt i Husbankens boligprosjekt BOSO, hvor man har testet ut nye ideer og muligheter til løsninger innen det boligsosiale feltet.

Målet har vært 60 boliger på tre år for ulike målgrupper og ulike behov. Nå er prosjektet avsluttet og driften i gang på egen kommunal kjøl.

Tre års kontrakt

Beboerne har en kontrakt på tre år, med mulighet til å forlenge. Husleien er 7.600 kroner i måneden pluss strøm.

– Husleiekontrakt gir beboeren en forutsigbarhet, og de har ansvaret for eget hushold. Folk er forskjellige, og det handler om å møte den enkelte. Vi lager individuelle tiltaksplaner sammen med brukeren. Vi er opptatt av at alle skal sitte i førersetet i eget liv, og vi oppmuntrer dem til å bruke tjenestene i Asker, både de kommunale og frivilligheten, samt naturen og nærområdene, sier Aastad.

Asker kommune har flere sosiale botilbud, både leiligheter og rekkehus, og disse er tilpasset de behov den enkelte har. Dette kan være alt fra svært tett oppfølging til at noen er mer selvhjulpne.

LES OGSÅ: Politikerne sa ja til 16 nye rusboliger

– Det gjør at vi har et fleksibelt tilbud når vi tildeler bolig, og vi tenker på hvem som kan passe inn hvor, sier Aastad.

Tett på politiet

– Hvordan skal dere unngå at det blir mye bråk rundt boligene?

– Vi har et godt tilbud som skal gi trygghet for beboerne, men kan ikke garantere for at noe av det man har sett andre steder ikke kan skje her også. Vi har tett dialog med politiet, som var her på åpningen. Vi har dermed et positivt og synlig nærpoliti, og det skaper en trygghet. Vi har også virkemidler når det skjer noe som kan skape problemer. Ingen av boligene her blir noen festbule, sier Aastad.

LES OGSÅ: Bærum kommune innrømmer feil ved rusboliger

De fleste beboerne kjenner hverandre fra før, forteller Tomas.

Og det synes han er bra.

– Det er trivelige folk, og det er de som jobber her også. At politiet kommer innom med jevne mellomrom, synes jeg er betryggende. Leiligheten er fin, og til våren skal jeg kjøpe utemøbler så jeg kan sitte på terrassen og kose meg i sola, sier Tomas.

Ønsket velkommen

Fredtunveien tilhører Nordre Bondi Vel. De har valgt å ønske sine nye naboer velkommen.

– Vi var først lite fornøyd med måten kommunen lot være å informere oss på. Området her er sentrumsnært, med mange kommunale boliger og institusjoner for folk med særlige behov. Det var derfor en viss skepsis blant vellets medlemmer til at det skulle komme flere, forteller vellets leder Ådne Olsen.

Vellet tok selv initiativ overfor kommunen til et møte.

– Der stilte kommunen stilte mannsterke opp. Da fikk vi svar på mange spørsmål, og kom til at saken var grei. Og da ønsket vi selvfølgelig de nye naboene velkommen, sier Ådne Olsen.