I en pressemelding fra Husbanken har juryen gitt følgende begrunnelse for Askers nominasjon:

«Asker kommune har gått bort fra å tenke velferd som en kostnad, til å tenke velferd som en investering, for eksempel i prosjektet Asker velferdslab. Tanken bak er at når kommunen investerer i, og følger opp, innbyggerne på et tidlig tidspunkt, vil de få bedre levekår og livskvalitet.

De vil også trenge færre tjenester fra det offentlige på sikt. Og kommunen kan vise til gode resultater.

– For eksempel er ventelistene for kommunale boliger blitt mye kortere, og flere eier egen bolig med hjelp av startlån, sier juryleder Valgerd Svarstad Haugland.

Kommunen har også etablert 120 boliger til rus- og psykiatrigruppa

Dokumentert effekt

I konkurranse med Stord og Verdal kommuner kjemper Asker om premien på 100.000 kroner. Statens pris for boligsosialt arbeid ble etablert av Kommunal- og moderniserings-departementet i 2013 for å stimulere til helhetlig boligsosialt arbeid i kommunene.

– Alle tre fortjener prisen, men det er bare én som kan få den, sier juryleder Valgerd Svarstad Haugland.

LES OGSÅ: Kommunen reduserer husleie med 15 prosent

Ifølge pressemeldingen kan de tre kommunene vise til dokumenterte effekter når det gjelder bosetting av vanskeligstilte på boligmarkedet, helhetlig satsing på boligsosialt arbeid, og tiltak som motvirker bostedsløshet.

– Målet med prisen er å løfte godt boligsosialt arbeid, og vise frem gode eksempler som andre kan lære av, sier Svarstad Haugland.

Egen bolig på 40 kvadrat

Budstikka omtalte Askers nye botilbud for personer som sliter med rus og psykiatri da dette prosjektet var i gang.

– Vi er her hvis de trenger oss 24 timer i døgnet, sa Morten Aastad, som leder arbeidet med botilbud for dem som sliter med rus og psykiske problemer.

LES OGSÅ: Endelig herrer i sitt eget hus

Asker deltok i Husbankens boligprosjekt BOSO, hvor man har testet ut nye ideer og muligheter til løsninger innen det boligsosiale feltet. Målet har vært 60 boliger på tre år for ulike målgrupper og ulike behov. I november 2017 var prosjektet avsluttet og driften i gang på egen kommunal kjøl.

– Her er det godt å bo, fiortalte Tomas, én av de syv som hadde flyttet inn i Fredtunveien i Asker – i et eget småhus på 40 kvadrat hvor han kunne ta fatt på en ny tilværelse i trygge omgivelser.

Prisvinneren offentliggjøres 25. oktober.