70–80 ulovlighetssaker i Asker hvert år

Plan- og bygningsavdelingen i Asker har til enhver tid 70–80 saker om ulovligheter gående. Nå skjerpes oppfølgingen.