70–80 ulovlighetssaker i Asker hvert år

TAR TAK: Plan- og bygningsmyndighetene vil ta økt fatt i ulovligheter, varsler Nina Ekren Holmen.

TAR TAK: Plan- og bygningsmyndighetene vil ta økt fatt i ulovligheter, varsler Nina Ekren Holmen.

Plan- og bygningsavdelingen i Asker har til enhver tid 70–80 saker om ulovligheter gående. Nå skjerpes oppfølgingen.

DEL

BAKGRUNN: Asker kommune byr på byggesakshjelp

Noen av de ressursene som skal frigjøres ved etableringen av Byggesakstorget vil bli brukt til økt ulovlighetsoppfølging i byggesaker.

– Ulovligheter skal ikke lønne seg, og vi skal ha et godt tilsyn hvor slike tilfeller blir rapportert, sa bygningsrådets leder Nina Ekren Holmen (H) under behandlingen av en sak om hvilke saksbehandlingsprosedyrer og prioriteringer plan- og byggesaksavdelingen skal legge til grunn ved behandling av ulovligheter i kommunen.

LES OGSÅ: Ber familie flytte ut av båthus: – Har vært bebodd siden 1940-tallet

Tre kategorier

Ulovlighetssaker i Asker skal behandles etter retningslinjer innenfor tre ulike kategorier:

  •  Tiltak av stor allmenn betydning og/eller som er i vesentlig strid med bestemmelser i lovverket. (Eksempel: Rassaker, ulovlige tiltak i strandsonen, miljøskadelige tiltak, beboelse der brannkrav ikke er oppfylt, ulovlige bruksendringer (offentlige bygninger tas i bruk uten at det er gitt brukstillatelse).
  •  Mindre brudd på materielle bestemmelser og/eller av en viss allmenn betydning. (Eksempel: Fyllinger, ulovlig lagring, murer av mindre omfang, ulovlige skilt.)
  •  Brudd på formelle bestemmelser og/eller tiltak av liten eller ingen allmenn betydning. (Eksempel: Mindre byggetekniske feil og mangler, ev. andre mindre avvik fra plan- og bygningsloven.)

Artikkeltags