Asker kommune og grunneierne har siden i sommer forhandlet om en utbyggingsavtale for Føyka Elvely. Alt om forhandlingene har vært unntatt fra offentlighet, men Budstikka har fått tilgang på utkastet til avtale som nå foreligger.

Avtalen er et seks siders dokument. Hensikten er å komme i gang med infrastrukturen og fordele utbyggingskostnadene mellom de forskjellige grunneierne. Asker skiklubb og Asker kommune eier omtrent halvparten hver av Føyka, mens Elvely as, Aaberg Eiendom og Lenken sameie er grunneiere sammen med kommunen på Elvely.

LES OGSÅ: Varmestua i Asker foreslås flyttet til Askerholmen

12 millioner for skiklubben

Totale kostnader for infrastrukturen er estimert til 118 millioner kroner for det som kalles delområde 1. Fylkeskommunen bidrar trolig med 39 millioner og kommunen 47 millioner. Resten skal fordeles mellom grunneierne.

For Asker Skiklubbs del betyr det mellom 11 og 12 millioner.

Samtidig forhandler kommunen og skiklubben om klubben i det hele tatt vil flytte fra Føyka til Drengsrud. Disse to forhandlingene er ikke avhengig av hverandre, ifølge Kristine Andenæs. Hun er prosjektleder i kommunen og sitter ved forhandlingsbordet med skiklubben.

– Utbyggingsavtalen handler om å bygge en ny Kirkevei som bygate gjennom området, og åpning av Drengsrudbekken. Da kan man bygge ut på Elvely uten Føyka eller omvendt.

Kommunen legger ut

– Men kan dere lande denne avtalen så lenge man ikke er blitt enige om flytting til Drengsrud?

– Ja, Skiklubben kan bli på Føyka også med ny Kirkevei mellom Føyka og Elvely. Den andre delen som skal gå over grusbanen på Føyka blir selvfølgelig ikke gjennomført før klubben og kommunen blir enige om en utvikling av Føyka.

– Skal skiklubben betale 11–12 millioner for infrastruktur hvis de velger å bli på Føyka?

– Nei. Så lenge det er uavklart vil kommunen legge ut deres kostnader. Avtalen sier videre at beløpet skal tilbakebetales når utbyggingen starter. Så skiklubben betaler ikke hvis de ikke flytter. Og denne fase 1 gjelder bare den delen av Kirkeveien som går mellom Elvely og Føyka. Den nye delen som skal gå over grusbanen på Føyka blir selvfølgelig ikke gjennomført før eventuelt skiklubben og kommunen blir enige om en utvikling av Føyka, sier Andenæs.

LES OGSÅ: Endelig nei til storstadion i Asker

Krever årsmøtevedtak

Olav Andenæs er styremedlem i skiklubben og medlem i forhandlingsutvalget. Han er for øvrig onkel til Kristine Andenæs. Både skiklubben og kommunen har vurdert habiliteten og funnet det greit at de forhandler. Olav Andenæs ønsker ikke å uttale seg om innholdet i avtalen.

– Men er dere beredt til å undertegne?

– Alt som skal undertegnes må ha to årsmøtevedtak. Slik er prosedyren, sier Andenæs.

– Hvordan er forhandlingsklimaet?

– Vi har konstruktive samtaler og fornuftig utveksling av informasjon, sier Andenæs.

Stemte imot

Denne uken vedtok kommunestyret å nedklassifisere fra fylkesvei til kommunal vei den delen av Kirkeveien som går forbi Føyka. På den måten får kommunen råderett over veien og kan begynne arbeidet med å gjennomføre den første delen av planen som går på infrastruktur. Og som de nå forhandler med grunneierne om fordeling av kostnadene.

Frode Lerstein (Frp) var den eneste som stemte imot forslaget.

– Det blir helt feil å vedta dette før man har landet det viktigste, nemlig å bli enige med skiklubben om et erstatningsareal. Det blir jo lagt dødt dersom klubben ikke vil flytte. Jeg oppfatter vedtaket som arrogant overfor skiklubben, og det vil virke som en rød klut på mange medlemmer, sier Lerstein.