Kritisk revisjonsrapport om kulturtilskudd

Asker kommune deler ut tilskudd til kultur og idrett etter skjønn og har ingen kontroll på om pengene går til formålet.