Helse og omsorg sprakk med over 21 mill.

Asker kommune har et merforbruk i helse og omsorg på 21,5 millioner. Det viser tertialrapporten til og med august.