Både Kristi Himmelfartsdag og søndag var de norske barna i syriske flyktningleire tema i flere Asker-kirken.

«Vi ber til Gud om at de skal få hjelp, og vi ber den norske regjeringen om faktisk å hente hjem disse barna og deres mødre,» het det i et innspill Asker-prost Tor Øystein Vaaland ga videre til sine prester, ifølge avisa Vårt Land.

– Disse barna har vært en glemt gruppe, satt til side fordi vi ikke har likt det foreldrene har drevet med. Barn er noe av det helligste vi har. Vi har ingen barn å miste. Da må vi gjøre alt for å redde dem, sier Vaaland til Budstikka.

Sammenligner med «tyskerungene»

Asker-prosten har i samme forbindelse bedt sine prester minne «om vår egen mørke historie», altså stigmatiseringen av barn med norsk mor og tysk far født i forbindelse med andre verdenskrig.

Prost Vaaland holdt gudstjenesten i Asker kirke, og fikk positive tilbakemeldinger, primært fra dåpsbarnas foreldre. Han ble glad da han i dag leste at fem foreldreløse barn nå er hentet ut av Syria.

– Det betyr jo at det har foregått en aktivitet som ikke har vært synlig eller hørbar ut fra den retorikken som deler av politikerkorpset har brukt om disse barna og barnas foreldre.

De fem som er hentet ut er ikke blant barna født av Syriafarere fra Bærum.

Østenstad kirke: To slags reaksjoner

Også i Østenstad kirke var barn av IS-sympatisører tema for kunngjøring, i forbønn og i prekenen til sogneprest Astrid Sætrang Morvik.

– De jeg snakket med, syntes det var helt greit. Jeg tror de aller fleste som går i den norske kirke til vanlig synes slikt er uproblematisk, og deler synet som ble uttrykt i kunngjøringen.

Hun tror imidlertid flere kirkegjengere ble overrasket over at det antall barn som har befunnet seg i flyktningleiren Al-Hawl nord i Syria, ifølge NRK skulle være «minst 11».

– Det slo begge veier.  «Så mye styr for 11 barn». Og «Har vi ikke plass til 11 barn»? Jeg hørte begge deler i går, sier Morvik.

Vurderes på ukentlige møter

Asker-aksjonen hadde utspring i et åpent brev fra 24 "kirkeseniorer" (tidligere kirkeldere) til statsminister Erna Solberg.

Den var ment å fortsette "de neste ukene". Asker-prost Vaaland forteller at kollegene i de ukentlige fellesmøtene vil vurdere hvorvidt den bør fortsette.

Fra sogneprest Astrid Sætrang Morviks preken i Østenstad kirke søndag 2. juni:

"Historien er eldgammel, og den gjentar seg: Når menneske eller nasjoner føler seg truet, blir vold og inhumanitet plutselig legitimt, og så starter vi vår nidkjære prosess mot vår neste: Vi rensker opp, rydder ut og prøver å holde vårt territorium rent for dem som ikke hører til. I disse dager er det barn av IS-krigere som ikke får komme hjem. For 70 år siden var det barn av tyske soldater. Det er som om vi likevel ikke bekjenner oss til det kristne budet om tilgivelse og nestekjærlighet, men igjen tyr til hevn og gjør våre hjerter harde."