Husflidslaget får flytte inn på Asker prestegård

AVTALE: Representanter for prestegårdseier, husflidslag og kommune er fornøyd med at leieavtalen for Asker prestegård (bak) er i mål. F.v.: Goro Rusten og Ivar Tolland fra Opplysningsvesenet, Eva Aaserud, Elisabeth Bolstad og Helge Semb fra husflidslaget og Per Ivar Finne fra Asker kommune.

AVTALE: Representanter for prestegårdseier, husflidslag og kommune er fornøyd med at leieavtalen for Asker prestegård (bak) er i mål. F.v.: Goro Rusten og Ivar Tolland fra Opplysningsvesenet, Eva Aaserud, Elisabeth Bolstad og Helge Semb fra husflidslaget og Per Ivar Finne fra Asker kommune. Foto:

Asker Husflidslag har fått kontrakt på leie av Asker prestegård. Og laget får også en avtale om driftsstøtte fra Asker kommune.

DEL

Etter to og et halvt års arbeid med å komme inn på Asker prestegård har Asker Husflidslag nå undertegnet kontrakt med eier Opplysningsvesenets fond.

– Det er helt fantastisk. Nå får vi samlet virksomheten vår. Tidligere har vi holdt til på Ut i solen stua på Asker Museum og skoler, sier Elisabeth Bolstad, styreleder Asker Husflidslag. Det er et av landets to største lag med ca. 500 medlemmer.

– Hva betyr dette for laget?

– Vi kan øke antall kurs, for å leie skoler til mange helgekurs hadde vi ikke råd til. Så allerede 15. januar starter vi med helgekurs i prestegården, sier hun.

10 års-kontrakt

Leieforholdet varer frem til 2027, med rett til forlengelse i ytterligere ti år. Det siste vel å merke hvis ikke fondet selger eiendommen, eller den igjen skal benyttes til prestebolig. Husflidslaget leier presteboligen på rundt 400 kvadratmeter, drengestua, stabburet og utearealet for en månedsleie på 20.000 kroner.

– Det er veldig hyggelig at husflidslaget flytter inn her. Det passer godt både historisk og med tanke på virksomheten til laget, sier Goro Rusten, prestegårdsinspektør i Opplysningsvesenets fond.

LES OGSÅ: Husfliden vil tilbake til fraflyttet prestegård

Askerbunadens arnested

For Asker-bunadene er konstruerte med utgangspunkt i stoff som ble vevet på prestegården i 1807. Og bunadskurs er en sentral del av lagets virksomhet. Laget er også et resultat av foreningen «Asker prestegjelds vell», som ble stiftet av sogneprest Jacob Neumann i 1808. Formålet var å fremme jordbruk, hagebruk, husflid og hjemmeindustri.

LES MER: Bunadspoliti: – Nei det har vi ikke bruk for

Krevende å få bruksendring

– Kommunen har også vært velvillig. Vi føler virkelig at kommunen ønsker oss inn her, sier Bolstad.

– Asker kommunen gir blant annet en husleiegaranti for tre måneders husleie. I tillegg yter kommunen et årlig tilskudd til husflidslaget basert på regnskap over inntekter og utgifter ved lagets bruk og drift av prestegården. Øvre grense for tilskuddet er 225.000 kroner årlig og avtalen løper i ti år, sier Per Ivar Finne, advokat i Asker kommune, og legger til:

– Det var store utfordringer å få en bruksendring her fra bolig til kurs- og møtevirksomhet. Bygget er dessuten fredet og ligger innenfor Sem landskapsvernområde, sier han.

HAGESIDEN: Hovedbygningens fasade mot hagen.

HAGESIDEN: Hovedbygningens fasade mot hagen. Foto:

– Var det nødvendig med store reparasjonsarbeider før husflidslaget kunne overta?

– Det var ikke så mye som måtte gjøres med overflater, men brannvarslingsanlegget er oppgradert sier Rusten.

– Det elektriske anlegget måtte også oppgraderes, sier Eva Aaserud, styremedlem i Husflidslaget. Hun forteller at de har jobbet i to og et halvt år med å komme seg inn i prestegården.

– Og laget har også fått ansvaret for at hagen skal være tilgjengelig for askerfolket. Den har lenge vært gjengrodd, så til våren skal den friseres. Plener skal klippes, frukttrær skal beskjæres, blomsterbed skal opparbeides og vi skal få frem de gamle grusgangene, sier Aaserud.

Artikkeltags