– Jeg synes Asker kommune sender ut et litt rart signal når administrasjonen viser så liten velvilje for en velodrom i Asker, sier leder i Asker Cycleklubb, Kay Evensen. Han ble valgt til ny leder i klubben tidligere i år og er overrasket over at kommunen ikke vil gi klarere signaler til Norges Cykleforbunds (NCF) velodromprosjekt i Asker.

NCF ønsker å bygge et nytt anlegg på Langenga ved Risenga. Velodromen skal inneholde sykkelbane, flerbrukshall (flaten innenfor sykkelbanen) og kontorer som blant annet skal huse administrasjonen til forbundet.

Nasjonalt kompetansesenter

– NCF ønsker å etablere et nasjonalt kompetansesenter for sykkelsporten i Norge. Vi synes dette er veldig spennende og offensivt. Og det mangler ikke på kommuner i Norge som ønsker dette, sier Evensen.

I sitt saksfremlegg for kommunepolitikerne understreker rådmannen at kommunen ikke ønsker å delta i prosjektet med investeringsmidler, og at det er en del avklaringer som må foretas før kommunen kan gå inn som leietager.

– At de allerede nå sier et ganske tydelig nei til et tilskudd gjennom en leieavtale, er overraskende, sier sykkellederen.

NCF har gitt kommunen et leietilbud på 4 millioner kroner i året, med 30 års leietid. NCF ønsker at kommunen betaler forskuddsleie for ti år, altså 40 millioner kroner. Det synes kommunen er for mye.

– Er det riktig at kommunens skattepenger skal brukes til velodromen, Kay Evensen?

– Nei, og det kommer jo heller ikke til å skje. Sykkelforbundet skal jo helfinansierte denne selv. Flerbrukshallen vil jo bare føre til at det blir mer hallplass i kommunen, noe som Asker Idrettsråd har etterlyst i flere år. Det NCF ønsker er noen garantier, sier Evensen.

Ikke brukt mye på sykkel

– En velodrom ville vært fantastisk for rekrutteringen til sykkelidretten i Asker. Det er ikke så mange som våger å slippe unge syklister ut i trafikken når de bare er syv år. I en velodrom vil det være fritt frem allerede i ung alder. Og kommunen har ikke hatt store utgifter på Asker Cycleklubb opp gjennom årene. Det har vel vært tilnærmet null. Det er vel ingen grunn til at banesyklister ikke skal få støtte til å drive sin idrett på lik linje med andre idretter som trenger egnede lokaler eller baner, sier Kay Evensen.