Skip to main content

Reduserer krav til tomtestørrelse i Asker

ENDRER INNSTILLING: Kommuneplansjef Tor Arne Midtbø.

Rådmannen går tilbake på forslaget om å kreve 1,6 mål tomt for å bygge tomannsbolig, og foreslår i stedet 1,4 mål.

Det har vakt en del reaksjoner på forslaget i kommuneplanen om at tomtestørrelsen for tomannsboliger foreslås økt fra 1,2 mål til 1,6. For enebolig økes tilsvarende fra 700 til 800 kvadratmeter. Nå vil rådmannen endre sitt forslag til 1,4 mål for tomannsboliger.

LES OGSÅ: Må ha 1,6 mål for å bygge tomannsbolig

Dempe bilkjøring

– Det er viktig å understreke at dette er en unntaksbestemmelse, og gjelder bare i de tilfeller hvor det søkes om deling som ikke er i henhold til reguleringsplanen. Årsaken til at vi foreslår å øke tomtekravet er for å redusere boligbyggingen i de deler av kommunen som ikke er kollektivnært, for å dempe bilavhengigheten, i tråd med regional plan for areal og transport. Det gjelder alle områder utenfor de prioriterte vekstområdene. Det gjøres også for å redusere uforutsigbarheten overfor infrastruktur, sier kommuneplansjef Tor Arne Midtbø.

LES MER: Vil ha 4 millioner for tre mål tomt

Flere arkitekter har gjennom Budstikka kritisert forslaget, som de mener vil føre til flere store eneboliger på store tomter og til mye høyere pris enn hva en tomannsbolig vil koste.

Informerer politikerne

 Midtbø vil redegjøre for saken overfor politikerne i plan, samferdsel og næring torsdag, og informere at rådmannen endrer innstilling.

– Gjennom offentlig ettersyn har vi fått tilbakemeldinger om at det ikke er hensiktsmessig å øke kravet for tomannsbolig til 1,6 mål. Det tar vi til etterretning. Vi ser jo at tomannsboliger er en god boform. Derfor foreslår vi i stedet 1,4 mål. Det blir rådmannens innstilling, så får vi se hvordan politikerne vil vurdere det videre, sier Midtbø.

Les flere artikler