– Det er fint å se det medmenneskelige som Julie viser, og hjertevarmen med sitt brennende engasjement, sier Aud Wullum, kvinnepolitisk ansvarlig i Asker Høyre. 

Julia Lysgaard Shirazi (31) blir Årets Asker-kvinne fordi hun har «vært en ildsjel og støttespiller, og gjennom sitt utrettelige arbeid og engasjement bidratt til at Mustafa Hasan til slutt fikk bli i Norge», ifølge juryen som påpeker at saken gjør at det har blitt sett på lover og regler på nytt. 

Ikke alene

Julia Lysgaard Shirazi sier det er en stor ære og en anerkjennelse etter mange års kamp for Hasan-barna, som til slutt engasjerte hele landet.

– Men det er viktig å påpeke at jeg ikke har vært alene om jobben. Vi er et helt team som har samarbeidet, sier 31-åringen som er sosionom med en master i sosialt arbeid og til vanlig jobber på Drengsrud skole.

Hun synes det er ekstra stas å motta prisen på kvinnedagen.

– Jeg har vokst opp i en familie med mange sterke kvinner, der mamma er mitt viktigste forbilde. Hun har alltid støttet dem som trenger det mest og jobber selv med kommunens mest sårbare. Av familien har jeg også lært at det ikke er feil å brenne for noe, sier 31-åringen og legger til at det er flere sterke kvinner som har bidratt til at kampen for Mustafa ble en nasjonal sak:

– Blant dem er Lene Conradi som sto foran Stortinget og sa at Mustafa var askerbøring akkurat som henne, men også Hilde Mitdhjell som fikk denne prisen i fjor. Jeg vil også bruke anledningen til å gratulere alle kvinner med dagen. Vi må alltid fortsette å jobbe mot våre mål. 

- Alltid på ballen

Julia er nå gift med Mustafas bror Ahmad som venter på oppholdstillatelse. Moren Samar og søsteren Sara er ute av landet. Abdel og Mustafa Hasan er glade på Julias vegne. 

– Jeg kunne ikke vært mer stolt av Julia. Dette fortjener hun virkelig. Hun har vært så sterk hele veien. Uansett hvor mye hun har å gjøre og uansett hvor sliten hun er, så er hun på ballen, sier Mustafa. 

Video:

Også Abdel er full av lovord. 

– Hun har vært en veldig viktig støttespiller for oss og er fantastisk som person. Hun bryr seg mye om andre og det ser man. Hun bruker veldig mye av sin tid på å arbeide for andre.

Tidligere mottagere av pris Årets Asker-kvinne:

 • 2015: Lene Conradi – første kvinnelige ordfører i Asker. 
 • 2016: Kristin Bredahl Berge – etableringen av NaKuHel.
 • 2017: Annemor Onarheim – for innsatsen for private barnehager i Asker.
 • 2018: Marit Sandberg og Britt Villa for etablering av Asker Produkt.
 • 2019: Fredrikke Hegnar von Ubish – for innsatsen med Asker Museum.
 • 2020: Sandra Tollefsen og Farzanhe Aghalo – Sisters in Business.
 • 2021: Hilde Midthjell – Mustafa saken og Norges første næringslivskvinne som har bygget seg en milliardformue.

Glad i mennesker

Mor Liv Lysgaard Shirazi (56) forteller at Julia alltid har vært glad i mennesker og den som har støttet når noen har hatt det vanskelig. 

– Prisen er vel fortjent. Det er så mye tid som er viet til dette. Det gleder meg utrolig, sier hun.

De nominerte var:

 • Julia Lysgaard Shirazi, hun er den som startet og har vært en ildsjel og støttespiller for at Mustafa Hasan til slutt fikk bli i Norge. Hun jobbet med saken gjennom flere år. Ikke bare får Mustafa bli i Asker og Norge, men denne saken har gjort at man har sett på lover og regler på nytt.
 • Gry Garlie, daglig leder i Asker idrettsråd. Utover vanlig arbeidstid jobber hun utrolig mye frivillig og arbeidet for Askeridretten har nesten blitt en livsstil for henne. Hun leder over 36.000 medlemmer og har de siste 10 siste årene jobbet for Asker-idrettens rammevilkår med treningsforhold, anlegg, treningstider, idrettspolitisk, for og med trenere og spillere ute i alle idrettslagene.
 • Turid Tveter, er engasjert i Asker fotball, Gatelaget og Varmestuen. Hver uke er hun hjelper på fotballakademiet til Asker fotball. Hun knyter sko, gir en trøstende klem, henter, bringer og er alles bestemor. Hun har jobbet med frivillig arbeid i over 60 år.
 • Randi Sæthre Olsen, har gjennom mange år vært engasjert i Hurum Røde Kors, Kongsdelenes Kirkes Venner, tidligere politisk aktiv og startet Hurum Unge Høyre. Hun har sittet i Eldrerådet og er tidligere tildelt Buskerud Frivillighetspris og Hurum Frivillighetspris. Hun er aktiv og engasjert i nærmiljøet og er nyvalgt inn i styret for Pensjonistforeningen i Hurum.
 • Asker Høyre har siden 2015 nominert kandidater til årets Asker-kvinne. En kvinne som har gjort en ekstra ordinær innsats for Asker-samfunnet. Hun er rollemodell for andre kvinner og hun må bo i Asker. Forslag til kandidater fremmes gjennom Asker Høyre og våre kretser.

Julia Lysgaard Shirazi ble nominert til Årets Asker-kvinne i selskap med ildsjeler som Gry Garlie, Turid Tveter og Randi Sæthre Olsen. Det er ordfører Lene Conradi (H) som deler ut prisen 8. mars. Hun fikk selv prisen i 2015. I desember 2020 ble Julia også stemt frem som Årets bankende hjerte i Budstikka.

Aud Wullum mener Julia er blitt et forbilde for mange kvinner – også utover Askers grenser. 

– Dette er noe vi trenger sett i lys av dagens urolige verdensbilde. Vi trenger hennes inspirasjon og engasjement til å vise vei, sier Wullum.

–I tiden fremover trenger vi forbilder som Julia med store hjerter og praktisk omsorg når vi skal ta imot flyktninger i tiden fremover, sier Lene Conradi.