Skip to main content

Vil bruke 40 millioner kroner på flere heltidsstillinger

Ivar Granum (AP) t.v. og Ole Jacob Johansen (Frp) er ikke helt enige om budsjettet. Det skiller rundt 140 millioner kroner mellom deres respektive budsjettforslag.

Ivar Granum (AP) t.v. og Ole Jacob Johansen (Frp) er ikke helt enige om budsjettet. Det skiller rundt 140 millioner kroner mellom deres respektive budsjettforslag.

FOTO: MORTEN ØVERBYE

Ap vil bruke 40 millioner ekstra budsjettkroner for å sikre flere heltidsjobb i Asker. Frp ønsker å kutte budsjettet med 38,3 millioner kroner ved å effektivisere.

Første runde om 2022-budsjettet i Asker gikk i formannskapet tirsdag.

– Vi ønsker å forsterke grunnbemanningen, spesielt i oppvekst og velferd. Og vi er ikke snaue heller, sier Ivar Granum (Ap).

Ap foreslår en budsjettøkning på 53 millioner kroner hvorav 40 millioner er dedikert flere heltidsstillinger.

I utgangspunktet foreslår kommunedirektøren innsparinger på 50 millioner kroner i 2022. Det skal oppnås ved effektivisering, omstilling og kutt i tjenestetilbudet. Dette går altså Ap imot.

– Asker har en særdeles god kommuneøkonomi, så vi har råd til å droppe kutt og bruke penger på å øke grunnbemanningen, sier Granum.

Vil bruke mer på barna

Blant annet vil Ap styrke hjemmetjenesten med 5 millioner kroner, barnevernet med 7 millioner kroner og skolehelsetjenesten med 8 millioner kroner.

Ap foreslår også å forsterke plan- og bygg med 5 millioner kroner. En del av pengene skal hentes ved å senke kravet til kommunens driftsresultat til 1,75 prosent.

– Vi har reversert 39 millioner kroner i budsjettet fordi vi ønsker å motvirke slitasjen på medarbeidere i kommunen, sier Hanne Lisa Matt (MDG).

Det er innen oppvekst, velferd og medborgerskap MDG mener at de ansatte ikke trenger kutt og effektivisering som følge av langvarig krisehåndtering og krevende harmonisering.

Hanne Lisa Matt (MDG) mener at det kan hentes store penger ved å få bedre kostnadskontroll på investeringer.

Hanne Lisa Matt (MDG) mener at det kan hentes store penger ved å få bedre kostnadskontroll på investeringer.

FOTO: KARL BRAANAAS

– Vi vil hente inn 19,4 millioner kroner fra å kutte investeringer med 5 prosent. Det vil gi sparte renter og fradrag på det beløpet i 2022. Det er mye å hente på bedre kostnadskontroll i prosjekter, sier Matt.

Vil ha flere jobber i helse og omsorg

Martin Berthelsen (SV) ønsker også å reversere omstilling og effektivisering på 50 millioner kroner i kommunedirektørens forslag, og beholde beløpet som driftsmidler.

I tillegg vil SV hente 37 millioner kroner til.

– Det gjør vi ved å senke godtgjøringen til politikerne med 6 millioner kroner og nøye seg med et netto driftsresultat for kommunen på 1,75 prosent. Samlet gir det 37 millioner kroner i 2022, sier Berthelsen.

Martin Berthelsen (SV) vil bruke 22 millioner kroner på å øke grunnbemanningen innen helse og omsorg.

Martin Berthelsen (SV) vil bruke 22 millioner kroner på å øke grunnbemanningen innen helse og omsorg.

FOTO: KARL BRAANAAS

SV vil bruke 22 millioner kroner på å øke grunnbemanningen innen helse og omsorg.

Ønsker mer effektivisering

Frp går den andre veien og kutter kommunedirektørens budsjett med 38,3 millioner kroner i 2022.

– Vi vil opp på kravet til omstilling og effektivisering. En så stor organisasjon som Asker kommune har mer å gå på der. Det er helt feil vei å gå og reversere den minimale effektiviseringen, sier Ole Jacob Johansen (Frp).

Frp vil bruke mer midler i 2022 på å opprette et mobbeombud (1 million kroner), øke støtten til akuttpsykiatri (1,8 millioner), et kommunalt eldreombud (1 million), mer veivedlikehold (12,5 millioner) og holde byggesaksgebyrene lave (10 millioner).

Pustepause fikk flertall

Flertallspartiene H, V, SP og KrF, fremmet et felles forslag om at man ikke følger kommunedirektørens forslag om å effektivisere, omstille og kutte i tjenestetilbudene for til sammen 50 millioner kroner. Rett og slett for å gi ansatte i kommunen en pustepause fra økonomiske kutt i 2022, etter at de har stått på i forbindelse med koronakrisen og sammenslåingen av de tre kommunene.

Ikke overraskende ble det flertall for dette forslaget, men den store budsjettdebatten kommer i kommunestyret 14. desember.

Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.