Skip to main content

Dette er den nye sjefen i Bærum Næringsråd

Aksel Aanensen har lang fartstid som toppleder. Fra 1. desember skal han lede Bærum Næringsråd.

Aksel Aanensen har lang fartstid som toppleder. Fra 1. desember skal han lede Bærum Næringsråd. 

FOTO: EVA GROVEN

Han var i ni år toppsjef i Ericsson Norge. Nå er Aksel Aanensen (54) fra Billingstad blitt ny daglig leder i Bærum Næringsråd.

Aanensen tiltrer i stillingen 1. desember i år. 

Han overtar etter Ane Maria Haug Mjaaseth fra Lommedalen, som valgte å gi seg etter ti år som sjef i rådet.

– Bærum Næringsråd har en kjempespennende posisjon i en kommune som har en av de mest kompetente næringslivene i Norge. Og med 400 medlemsbedrifter har vi en solid plattform til å få til noe ekstra her, sier Billingstad-mannen.

Det er en mann med solid ledererfaring som tar over roret. Aanensen jobbet tyve år i Ericsson, og var i ni år administrerende direktør. Han var også i en periode ansvarlig for hele tjenestevirksomheten i Norden og Baltikum.

Det passet veldig godt inn med det styret i Bærum Næringsråd var ute etter.

Ane Maria Mjaaseth fra Lommedalen ønsket mer tid til andre ting, og ga seg som leder i Bærum Næringsråd. Styreleder Einar Schultz mener hun gjorde en fantastisk jobb.

Ane Maria Mjaaseth fra Lommedalen ønsket mer tid til andre ting, og ga seg som leder i Bærum Næringsråd. Styreleder Einar Schultz mener hun gjorde en fantastisk jobb. 

FOTO: TRINE JØDAL

– Ane har gjort en fantastisk jobb, og har skapt en god posisjon for næringsrådet. Når hun nå ønsket å slutte, var vi tydelige på at vi ønsket en dreining. Vi ønsket en leder som selv hadde betydelig erfaring som toppleder. Vi hadde mange søkere, og mange gode søkere. Men når vi da fant en person som hadde vært toppleder i en bedrift i Bærum innenfor et teknologiområde der Bærum er gode – kombinert med Aksels erfaring innen omstilling og ryddige prosesser – ja, da ble dette etter hvert et lett valg for styret, sier styreleder Einar Schultz.

Lang erfaring

For det er en leder som har direkte erfaring med bedriftslivet som nå tar over.

– Jeg har vært med både på å bygge opp, og å nedbemanne, sier Aanensen. Han var leder i Ericsson i 2011 da utviklingsavdelingen i Asker ble nedbemannet, noe Budstikka omtalte.

Styreleder Einar Schulz (t.v.) i Bærum Næringsråd sier rådet var på jakt etter en leder med betydelig erfaring som leder bak seg. Det fant han i Aksel Aanensen.

Styreleder Einar Schulz (t.v.) i Bærum Næringsråd sier rådet var på jakt etter en leder med betydelig erfaring som leder bak seg. Det fant han i Aksel Aanensen. 

FOTO: EVA GROVEN

– Hva har du lært av dette?

– Jeg har lært at det er utrolig viktig å være ryddig i den typen omstillingsprosesser. Det er viktig å ta folk på alvor og behandle dem ordentlig. Man må være tydelig på hvorfor man gjør det, og gjennomføre prosessen på en ryddig og menneskelig måte, sier Aanensen.

Han sluttet i Ericsson i 2019.

– Det var en fantastisk arbeidsplass, men jeg ønsket å finne på noe nytt, sier Aanensen som etter det har arbeidet som rådgiver og konsulent i i firmaet Medvind.

Jeg har vært med både på å bygge opp, og å nedbemanne
Aksel Aanensen

Næringsutvikling

– Hva er ditt mål for jobben som leder av Bærum Næringsråd?

– Jeg og rådet vil være et talerør for medlemmene, og bringe deres interesser frem overfor kommunen og andre myndigheter. Vi skal også gi et godt tilbud faglig både når det gjelder å bygge nettverk og drive kompetanseheving. I tillegg ønsker jeg at vi skal klare å drive mer med næringsutvikling. Hva næringsutviklingen konkret skal bestå av kommer vi tilbake til. Jeg begynner jo først i jobben 1. desember.

– Hvor viktig er det at grønne jobber skapes i Bærum? Altså jobber som enten er miljøvennlige eller som bidrar til positiv endring for miljøet?

– Det er avgjørende viktig. Grønne jobber må skapes, og her har vi et godt utgangspunkt i Bærum. Det er et svært høyt utdanningsnivå her, og flere bedrifter som jobber innen it og teknologi som vil være sentrale i grønn omstilling, sier Aanensen.

– Flere grønne jobber må skapes, og her har vi et godt utgangspunkt i Bærum, sier ny leder i Bærum Næringsråd, Aksel Aanensen.

– Flere grønne jobber må skapes, og her har vi et godt utgangspunkt i Bærum, sier ny leder i Bærum Næringsråd, Aksel Aanensen. 

FOTO: EVA GROVEN

– Det er avgjørende viktig at det skapes flere jobber – både grønne jobber og generelt jobber innen privat næringsliv i Bærum. Her må Bærum Næringsråd ta et ansvar for å drive dette frem, sier styreleder Einar Schultz. 

Kan leve grønnere 

Ny leder Aanensen påpeker også at man ikke nødvendigvis bare trenger «finne opp noe nytt» – man kan også jobbe og leve mer bærekraftig

– Jeg startet jo min karriere i Tandberg som leverte videokonferansesystemer. Pandemien lærte oss å jobbe mer digitalt med flere digitale møter. Og færre flyreiser er en grønnere måte å jobbe på. Samtidig kan digitale møter aldri erstatte de menneskelige møtene – det kan kun være et supplement.

– Andre positive ting som kom ut av pandemien?

– Pandemien lærte oss også at mer fleksibel jobbing er mulig. Det gjør også at flere kan inkluderes i arbeidslivet. Det kan være mennesker med funksjonshemning eller andre, som følge av sin livssituasjon, nå har større mulighet til å delta ved eksempelvis å kunne jobbe mer hjemmefra, sier han.

Næringsrådet vil også fortsette samarbeidet med andre næringsråd i regionen, samt med foreningene i Sandvika, så som Vårt Sandvika AS, påpeker Schultz og Aanensen. 

Og ny næringsråd-sjef Aanensen har stor tro på godt samarbeid.

– Jeg har som leder et positivt syn på samarbeid. Min erfaring og utgangspunkt er at alle ønsker å bidra positivt, sier han.

Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.