Ved utgangen av april i år sto 1344 personer helt uten jobb i Bærum og 737 i Asker.

LES OGSÅ: 16 bedrifter kutter over 8.500 jobber

Tidene er endret

Den samlede ledigheten på 2081 personer utgjør 2,4 prosent av arbeidsstyrken.

I 2001 proklamerte Hegerholm i Budstikka at Asker og Bærum ikke hadde Norges, men «verdens» laveste ledighet. Selvom Asker og Bærum ikke har høyest ledighet av Norges kommuner, er situasjonen likevel en annen nå.

LES OGSÅ: De jakter en ny arbeiderklasse

Aldri høyere

– Det er 11 år siden den samlede ledigheten for de to kommunene prosentvis har vært like høy. Vi har mye å gjøre for tiden. Nye ledige melder seg hver dag her, sier Hegerholm, NAV-sjefen har funnet frem statistikk for Budstikka for ledigheten siden 1999.

Det dreier seg om ordinære arbeidssøkere som er helt ledige og ikke på tiltak.

– Ledigheten her er fortsatt blant de laveste i landet, men det er ikke tvil om at situasjonen nå er betydelig endret fra 2001, sier hun.

Av ordinære arbeidssøkere er det per utgangen av april 200 på tiltak i Bærum og 110 i Asker.

Personer med særskilte behov for tilrettelegging kommer

i tillegg til dette.

LES OGSÅ: Tror ikke ledigheten stopper

Bekymret over ledigheten

Hegerholm er bekymret fordi hun ikke ser for seg at ledigheten vil gå ned i år. Hun er også usikker på årene fremover.

– Det er mye usikkerhet rundt dette. Men det virker ikke som noen rask nedgang i ledigheten er i sikte, sier hun.

LES OGSÅ: Presser på mot midlertidige ansatte

Olje og offshore

– Det er uroen og nedgangen i olje- og offshore sektoren som bekymrer. Dette treffer hardt i Asker og Bærum fordi det er så mange oljerelaterte jobber her.

Ordrebeholdningen har også minsket innen bygging av skip og oljeplattformer.

– Den største økningen i ledigheten fra i fjor til i år er nettopp innenfor ingeniør og ikt-fag.

Budstikka har omtalt nedbemanninger i flere lokale oljerelaterte selskaper, som Aibel, Aker Solutions, Western Geco, TGS og FMC.

LES OGSÅ: Ikke alle tør satse som Bernard (22)

Relativt raskt

– Hvor lett er det for disse å få jobb igjen?

– De med høy utdanning, etterspurt kompetanse og relevant praksis får relativt raskt nye jobber. Det er positivt. Min bekymring hadde vært veldig mye større om et flertall av disse også hadde slitt med å få jobb, sier Hegerholm.

– Vi har sett at enkelte av disse selskapene starter rekruttering igjen ganske raskt etter nedbemanning. Hva tenker du om det – det er tøft for folk å miste jobben i første omgang.

– Jeg vil si at et stort selskap har behov for mye ulik typer kompetanse. Det kan være de rekrutterer en helt annen type kompetanse inn igjen.

LES OGSÅ: Kampen for tilværelsen

Nyutdannede

– Er det da først og fremst de nyutdannede du er bekymret for?

– Det kommer an på hvilken utdanning man har valgt. Har du valgt utdanning innenfor helsesektoren eller undervisning vil det nok være stor etterspørsel etter deg i mange år fremover. De med fagbrev vil nok også ha gode muligheter fremover. Det lønner seg generelt å ta utdanning. Det blir stadig færre ufaglærte jobber.

Virkemidler nå

– Hva gjør dere nå i forhold til de ledige?

– Vi tilbyr både generelle kurs og mer skreddersydde tiltak til den enkelte. Generelle kurs kan handle om ting som å skrive CV, hvordan man skal opptre på jobbintervju og lignende. Skreddersøm handler om å tilby eksempelvis et spesifikt kurs en ledig kanskje trenger for å komme videre.

De fleste klarer heldigvis å komme seg ut i ny jobb etter tre måneder. Men – noen blir også langtidsledige.

Finanskrisen

Ser vi på de 16 foregående år var det et hopp i ledigheten fra 2008 til 2010.

– Ja, da var det finanskrisen og ettervirkninger av den.

– Hva er den største forskjellen i ledigheten vi ser nå – og da?

– Den største forskjellen er gruppen. Den gang var det først og fremst folk innen bank og finans som ble rammet. Nå er det først og fremst ingeniør og IKT, sier Hegerholm.

– Er det slik at du nå vil advare unge mot å ta ingeniørutdanning?

– Nei, absolutt ikke! Men man må evn være forberedt på å bruke sin utdannelse innenfor andre områder en stund. Det viktigste jeg vil si er: Ta en utdannelse. Det er viktigere enn noen gang. Ufaglærte og unge uten videregående skole har de største problemene i dag.

Hegerholms tre råd

Dette er Edel Hegerholms tre råd om du skulle bli arbeidsledig.

1 Start jobbsøking med en gang du blir ledig eller tar sluttpakke. Det kan ta lengre tid enn du tror, så ikke vent.

2 Tenk bredere enn du er vant til. Mange jobber kan fås gjennom nettverk.

3 Bruk nettverket ditt til å få deg en jobb.