I Budstikka tirsdag 27. september forsvarer representantene Kari Sofie Bjørnsen og Håvard Vestgren fra Asker Høyre planene for utvikling av Langenga, med den meget omtalte velodromen som hovedattraksjon.

Arbeiderpartiet har stemt imot etter at finansieringssituasjonen har stadig blitt mer uoversiktlig.

I kommunestyret 8. september 2020 la vi frem alternativt forslag om flere boliger, først og fremst for førstegangsetablerere. Tomtens beliggenhet innbyr jo til det.

Forslaget ble stemt ned med forklaring at utvikler hadde satt spesifikke forutsetninger for gjennomføring. Utvikler hadde nok tatt imot støtte fra Asker kommune uten denne forutsetningen som blander inn Norges Cykleforbunds Kompetansesenter AS (NCK) i dette prestisjeprosjektet for Høyre.

Les også

Velodromen må og skal fullføres

Arbeiderpartiet forsto selvfølgelig at med et nei i kommunestyret til ytterligere finansiering, så ville styret i NCK ikke hatt andre valg enn å begjære oppbud.

Det hadde vært resultatet og et skikkelig mageplask for Høyre og samarbeidspartiene, men det hadde vært det beste for Askers innbyggere.

Det hadde i praksis betydd at Asker kommune kunne frigitt seg for et 40 års mareritt med en sak hengende over seg som stadig vil bidra til uforutsette kostnader. Det hadde betydd at 170 millioner kroner som var stilt som garanti, hadde blitt realisert for å dekke kostnader så langt i prosjektet.

Dermed kunne Asker startet på nytt med et bærekraftig prosjekt uten et konglomerat av selskaper. Bygget kunne huset en kommunal barnehage, videregående skole i kommunal/fylkeskommunal regi, kanskje den nye fylkeskommunen hadde sett dette som en spennende utfordring. Fordi da kunne man tenkt annerledes.

Mange løse tråder ligger fortsatt i baklandet i dette prosjektet. I formannskapet 20.09.22 ble innkalling til generalforsamling tilbakesendt administrasjonen. Vedtektene var ikke oppdatert i henhold til ny eiersituasjon hvor Asker kommune overtar aksjemajoritet.

Denne saken blir ikke ferdig før om 40 år.

Regnskapet for 2021 er ikke vedtatt av generalforsamlingen, men likevel sendt inn. Regnskapet er signert 23.06.22, forlik mellom entreprenør Veidekke og NCK er signert 23.06.22, revisor har signert 23.06.22 og regnskapet er sendt Brønnøysund 23.06.22.

Egenkapitalen er tapt på dette tidspunktet. Hvordan kunne styret akseptere dette?

Driftsbudsjettet for 2023 er ikke forelagt kommunestyret ved behandling av saken. Det hadde gitt en oppklaring om forslag til ny leiekontrakt med ytterligere 700.000 kroner i økt årlig leie hadde vært tilstrekkelig.

Asker kommune går nå inn med betydelige midler og et betydelig eierskap. Noe som igjen betyr at hvis flere prissprekker kommer, havner regninga i kommunekassa.

Da hjelper det lite at prosjektet går over fra en byggefase til driftsfase.

Denne saken blir ikke ferdig før om 40 år. Da har en ny generasjon politikere tatt over styringen i Asker kommune. De kommer antagelig til å spørre seg om hva i alle dager drev dem med?

Det er ikke fortjent, fordi det er gjort veldig mye bra i Asker kommune.

Denne gangen er det gjort en politisk feilvurdering. La det bli siste gang.