Har dere lyst til å tilby et produkt til oss som ikke synes elektrisitet er et aktuelt «drivstoff»?

Har dere lyst til å være med på å unngå at strømnettet om få år blir overbelastet av alle elbilene som står til lading i «tide og utide»?

Har dere lyst til å tjene penger på et drivstoff som er like miljøvennlig som elektrisitet og som det ikke er mulig å fylle på bilen hjemme i garasjen?

Da vil jeg håpe at dere sterkt vurderer og begynne med salg av hydrogen på deres drivstoffstasjoner…

For noen år siden sa min far: "Den dagen elbilene får en lang nok rekkevidde til at jeg kan kjøre tur/retur hytta i Valdres (han bor i Oslo) skal jeg gå til anskaffelse av en el-bil".

Vel, i dag klarer elbiler en slik tur, det er dessverre verre med min far som har rukket å bli 85 år og dermed sluttet å kjøre bil.

Derfor, kjære oljeselskap, håper jeg, med hånden på hjertet, at dere kan få fart i omsetningen av hydrogen, slik at jeg kan si til min sønn på 8 år at vi trygt kan kjøre tur/retur til hytta i Valdres uten å få rekkeviddeangst med en hydrogen-drevet bil, før jeg blir så gammel at jeg bør levere inn førerkortet.

Les mer på budstikka.no/debatt

Pr. dags dato er det kun fire hydrogenstasjoner i drift i Norge, og kun én i Bærum, og jeg antar at ingen av disse er i tilknytning til en allerede eksisterende bensinstasjon. Dersom hydrogenstasjonene skal følge samme utvikling som lade-stasjoner, tror jeg ting tar tid, men med et samarbeid med en bensinstasjon (eller drivstoffstasjon som de bør omdøpes til etter at de tilbyr hydrogen) vil tilbudet på hydrogen - og dermed utvikling/salg av hydrogendrevne biler - økes betraktelig i de nærmeste årene!

I elbilsammenheng er det ingen tvil om at det var egget som som først (i form av hjemmeladere), og i hydrogenbil-sammenheng bør man også sørge for at egget (i form av hydrogensalg hos dagens bensinstasjoner) kommer først. Dersom høna kommer først (i form av hydrogendrevne biler), kan det lett bli uendelige køer ved fyllestasjonen(e), noe som er lite gunstig.

Jeg har for tiden en dieselbil, og ser ikke frem til den dagen den må byttes ut, men når den dagen kommer, vil jeg gjerne kunne vurdere en hydrogen-drevet bil.

Til slutt, kjære oljeselskap, vil jeg håpe at dere tar dette brevet med i betraktningene når utviklingsplanene for bensinstasjonene skal diskuteres, og at dere kommer frem til at det vil være lønnsomt å kunne tilby hydrogen på deres utsalgssteder.