Det har vært kjent siden 2019 at flere av sykehjemmene og Stabekk Hospice har hatt svikt i alarmsystemene ved institusjonene.

Når pasientene har trykket på alarmen for å be om hjelp, har alarmen ikke varslet personalet.

Et varslingssystem skal gi personalet beskjed om behov for hjelp. Hvis det ikke fungerer, kan det være kritisk.

Budstikka har de siste dagene skrevet en sak vedrørende dette. Saken gjelder min bror som for tiden bor på Stabekk Hospice.

Som pårørende uroer jeg meg for sikkerheten til Paal her og nå. Videre er jeg, som mange andre, uroet for kommunens oppfølging av saken.

Jeg har to spørsmål til kommunen:

1. I perioden fra 2019 og frem til i dag skal det, i henhold til kommunens kvalitetssystemer, være skrevet avviksmeldinger om svikt i alarmsystemene.

Hvordan er disse avviksmeldingene behandlet, hvordan er de vurdert, og hvilke tiltak er iverksatt, internt og i forhold til leverandør?

2. Hvilke tiltak iverksettes i dag, slik at min bror, og andre som opplever det samme på Bærum kommunes institusjoner, kan oppleve trygghet for å bli hørt og få hjelp når de trenger det?

Jeg ønsker svar på hvorledes kommunen vil løse disse problemene i dag og for fremtidige pasienter ved kommunen institusjoner.