Det kan være krevende å fastsette sin egen godtgjørelse. Særlig når du er folkevalgt og det i realiteten er skattebetalernes penger som kommer inn på konto.

Bærums politikere fikk kjenne på dette da formannskapet behandlet godtgjørelsene for neste periode. Selv om noen i salen ikke tar gjenvalg, var det nok av dem rundt møtebordet som fortsetter – og derfor er med på vedta egne vilkår de fire neste årene.

Leder av hovedutvalg for bistand og omsorg Torbjørn Espelien (Frp) syntes det var krevende å diskutere egen godtgjørelse. Venstres Eirik T. Bøe syntes det var kleint å diskutere saken for åpen mikrofon. Som leder av planutvalget er han Bærums nest best betalte politiker sammen med avtroppende varaordfører Siw Wikan (H).

Uansett om det blir Bøe eller noen andre som skal lede dette utvalget, så venter en godtgjørelse på nær 1,1 million kroner fra 1. januar. Godtgjørelsen baseres på prinsippet om at den skal utgjøre 80 prosent av statsrådslønn. Tilsvarende skal ordførerlønnen utgjøre 90 prosent av det en statsråd tjener.

Derfor er det ikke bare sunt, men nødvendig at disse diskusjonene tas for åpen mikrofon og kan sees av alle som ønsker på streamingen til Bærum kommune.

Bøe sa noe mer i møtet som er vel så viktig. Han mente at forslaget som lå på bordet var umusikalsk. Et godtgjørelsesutvalg – bestående av Morten Skauge (H), Ida Ohme Pedersen (Frp) og Kjell Maartmann-Moe (Ap) – hadde foreslått å øke en rekke av godtgjørelsene.

Det er ikke bare sunt, men nødvendig at disse diskusjonene tas for åpen mikrofon

Det forslaget ble forkastet til fordel for noen mindre justeringer. I en tid hvor mange merker rentehoppene, strømprisene og matvareprisene, ville det vært et uheldig signal om politikergodtgjørelsene i Bærum gjorde et markant byks nå.

Vil øke flere politikerlønninger til over millionen

Samtidig er det viktig å understreke at godtgjørelsene ligger på nivå med andre sammenlignbare kommuner og at for mange er det å være lokalpolitiker i en så stor kommune svært tidkrevende.

I så store kommuner som Bærum er det naturlig at det legges til rette for at flere enn ordføreren kan være politiker på heltid, også i de største opposisjonspartiene. De godtgjørelsene kommunen opererer med, åpner for det.

I sum er de godtgjørelsene som ligger på bordet, varierte. De speiler at noen verv er mer tidkrevende enn andre, og det gis anledning til at flere kan bruke mye tid på vervet som folkevalgt.

Om Dag Otter Johansen

Dag Otter Johansen er politisk redaktør i Budstikka. Han er bosatt på Drengsrud i Asker og har vært ansatt i Budstikka siden 1996.

Politisk redaktør har ansvaret for meningsinnholdet i Budstikka, både mediehusets egenproduserte lederartikler og kommentarer, samt eksterne bidrag.

Du kan lese flere kommentarer her.