Askers administrasjon med ordfører og rådmann forvalter dette godt. Men: Noen store idrettsanlegg blir behandlet svært dårlig. Dette er min konklusjonen som mangeårig aktiv og tillitsvalgt i Asker: styreleder i idrettsrådet, i ledelsen av Asker skiklubbs (ASK) hovedstyre, leder Solliutvalget (10 skiklubber), styremedlem Lier skianlegg m.m. Asker kommune er ikke designet for å føre frem store idrettsanlegg. To eksempler: Solli Skianlegg og Drengsrud-prosjektet.

Solli Skianlegg: I 2019 må ca. 2000 aktive skiløpere, skiskyttere og hundekjørere reise ut av kommunen for å låne idrettsanlegg av andre. Bærum har fem skianlegg; fotballen i Asker har ca. 25 anlegg. Forslaget om skianlegg på Solli lanserte Trekkhundklubben til Idrettsrådet (AIR) som sendte videre til kommunen som nr. 3 på prioriteringslisten i 1978-79!

En av de viktigste sakene for Idrettsrådet i 1980-årene, uttalte daværende AIR-leder Steinar Fjærevoll. Tusenvis av dugnadstimer er brukt på utredninger, møter med Asker kommune, fylket, departementene, interessenter. I alle år: Stort flertall i kommunestyret for anlegget.

Fylket bestilte i 1999 en undersøkelse med 18 lokaliseringer fra Sollihøgda til Lier. Suverent best: Solli. Lysløypa ble utvidet til «Østlandets beste». 70 prosent av skianlegget er ferdig!

Les mer på budstikka.no/debatt

Fra et forslag om et visjonært mønsteranlegg for aktive, handikappede, leirsted, samarbeid med Solli gård og Vestlia – har skiidretten måttet kompromisse seg ned til et veiløst (!) mini-idrettsanlegg som ikke dekker behovet. Asker kommune har saksbehandlet i 40 år. Rekord i Norge?

Flytting fra Føyka til Drengsrud. Da denne milliardsaken kom til Skiklubbens hovedstyre rett etter tusenårsskiftet, arbeidet jeg for å styrke Skiklubbens kapasitet i administrasjon med en daglig leder. Vi fikk etter hvert til det. Poenget med Drengsrud for skiklubben var større plass og nye og flere anlegg.

For Asker kommune og eiendomsutviklere er Føyka «indrefilet». Skiklubben stilte med forhandlingsgruppe av frivillige som kompromisset seg til det som var mulig – gitt kommunens premisser. Etter snart 20 års saksbehandling landes et forslag der Skiklubben ikke synes å få mer plass enn de har nå. Anleggene oppleves av mange ASK-grupper uhensiktsmessig designet for idretten. Hva med alt arbeidet en flytting medfører for tillitsvalgte og frivillige – i tillegg til daglig drift? Mye frustrasjon. Løsningene er små og dårlige. Hvorfor skal da skiklubben flytte? Blir det 20 nye år med saksbehandling?

Konklusjon: Asker kommune er ikke designet for å føre frem større idrettsprosjekter. Problemet er her: Kapasiteten for å utvikle anlegg på idrettens premisser mangler. Denne svakhet kan føres tilbake til ca. 1995 med omorganisering og omplassering av daværende idrettssjef. Innsparing for kommunens budsjett – med katastrofale følger for idretten i Asker. 1990-tallet hadde da hatt glansperioden mht. anlegg, konkluderte ledere av idrettsrådene i Asker samlet til AIRs 40 års jubileum.

Svaret nå er: Asker kommune må styrkes med egen idrettssjef på høyt nivå og prosjektkulturen må endres.