14. februar dømte Eidsivating lagmannsrett Camilla Heggelund (47) til åtte måneders betinget fengsel for grov mishandling av datteren Angelica Heggelund (13).

Dommen betyr at moren fra Lommedalen i utgangspunktet slipper å sone fengsel. Forsvarer  Aasmund O. Sandland karakteriserte avgjørelsen som «en dom å leve godt med».

Påtalemyndigheten  mener  derimot moren slapp for billig unna.

Les alt om Valdres-saken her

– Hensyn til barn ikke drøftet

– Etter vårt syn har lagmannsretten tillagt de formildende omstendighetene for stor vekt, sier Arne Ingvald Dymbe, aktor i saken.

Saken blir anket på bakgrunn av straffutmålingen.

– Vi mener videre at det foreligger allmennpreventive hensyn til barns rettssikkerhet som ikke er blitt drøftet i lagmannsrettens dom. Videre er vår oppfatning at det ikke er grunnlag for å gi betinget straff for en overtredelse av en slik alvorlig karakter, sier han videre.

Budstikka har bedt morens forsvarer Aasmund O. Sandland om en kommentar om en mulig omkamp, men har ikke fått svar.

I løpet av de kommende to ukene må morens forsvarere komme med et tilsvar til aktoratets anke. Svaret sendes lagmannsretten, før saken sendes derfra til Høyesterett for vurdering.

KOMMENTAR: «På mildeste måte»

Må ha prinsipiell betydning

For at landets øverste rettsinstans skal prøve en avgjørelse fra lagmannsretten, må ankeutvalget  vurdere at det foreligger forhold av prinsipiell betydning utover den foreliggende sak.

Ankeutvalget består av tre av Høyesteretts dommere. De fatter sin avgjørelse på grunnlag av saksdokumentene

– Når saken kommer til Høyesterett vil det ta cirka fire uker før det foreligger en avgjørelse om saken vil bli prøvet eller ikke, sier Svein Tore Andersen, informasjonsrådgiver i Høyesterett.

LES OGSÅ: – Helt opplagt at tiltalte ville ha et friskt barn

Mener saken er unik

Valdres tingrett dømte Heggelund til tre års ubetinget fengsel. I dommen ble straffesaken karakterisert som unik.

Forsvarer Aasmund O. Sandland har flere ganger gitt klart uttrykk for at den 13-årige jentas dødsfall aldri skulle ført til en straffesak eller endt opp i rettsvesenet.

– Vi har ikke sett spor av straffesaker der anorektikere dør. Ikke i Norge, ikke i Europa, ikke i USA eller andre land vi kan sammenligne oss med. Sånn sett er denne saken unik, sa Sandland under ankesaken i lagmannsretten.