Utlendingsnemnda (UNE) har besluttet å ikke anke dommen fra Oslo tingrett i Mustafa Hasans sak. Det skriver Aftenposten tirsdag.

29. juli i år ble det klart at Mustafa Hasan vant saken mot Utlendingsnemnda, som ville sende 18-åringen fra Asker ut av landet, etter 13 år i Norge. 

– Jeg vil takke alle som har vært der for meg, støttet meg og forhåpentligvis bidratt til å skape forandring. Jeg håper dette er starten på slutten av denne saken – ikke bare for meg, men for alle andre barn som er i samme situasjon, sa Hasan til Budstikka da dommen forelå.

Nye opplysninger

I UNEs begrunnelse for hvorfor de ikke vil anke dommen fra Oslo tingrett står det blant annet: «fordi den er helt konkret begrunnet og fordi det kom frem nye opplysninger under rettssaken om Hasans situasjon».

I dommen står det at retten mener det må anses som en saksbehandlingsfeil som førte til at Hasan ikke ble innvilget opphold på humanitært grunnlag.

Dette er saken

  • Bakgrunnen for at Mustafa og fire søsken ikke har fått opphold, er at barnas mor oppga at hun var palestinsk statsborger og unnlot å informere om at hun hadde jordansk statsborgerskap da hun som gravid kom til Norge fra Jordan i 2008 med fire barn.
  • Myndighetene hevdet at hun er født og oppvokst i Jordan, noe hun selv benektet. Mustafa Hasans advokat har dokumentert at hun snakket sant.
  • Moren fikk midlertidig oppholdstillatelse i 2009. I 2012 ble tillatelsen trukket tilbake. Det tok tre år før klagen på vedtaket ble behandlet og så opprettholdt av Utlendingsnemnda (UNE).
  • Familien vant først sak mot UNEs vedtak i tingretten i 2016, men UNE fattet etter dette et nytt vedtak om utkastelse. I senere rettssaker tapte familien.
  • Mor Samar Hasan og lillesøster Sara samt tre eldre brødre er ute av landet. Abdel Hasan er den eneste av søsknene som har fått oppholdstillatelse i Norge.
  • I november 2020 fikk Mustafa Hasan vedtak fra Utlendingsnemnda (UNE) om at han ikke får opphold i Norge.
  • Advokat Nicolai Skjerdal i Fend har gått til søksmål på vegne av Hasan.
  • 29. juli kjente Oslo tingrett UNEs vedtak ugyldig. UNE må dermed behandle saken på nytt.
  • 1. februar 2022 kom den endelige bekreftelsen på at Hasan får bli i Norge.

Ifølge avdelingsleder Terje Østraat i UNE har de bestemt seg for å behandle saken på nytt når dommen fra Oslo tingrett er rettskraftig.

UNE må da fatte et nytt vedtak med de føringer som foreligger i dommen.

Julia Lysgaard Shirazi, en sentral støttespiller for Mustafa Hasan, sier de er veldig glad for at dommen fra Oslo tingrett nå blir rettskraftig. 

– Når saken skal behandles på nytt håper vi det blir gjort av en stornemnd, sier hun. 

Inntil videre ønsker Shirazi å lene seg på ordtaket om at alle gode ting er tre: 

– Nå har vi opplevd å ha medvind to ganger. Det håper jeg betyr noe når saken kommer opp igjen på nytt, sier hun.