– Jeg legger til grunn at Asker kommune bør bli invitert inn som deltager ved etableringen av hovedstadsrådet, skriver hun til Asker-ordfører Lene Conradi.

– Et svært viktig steg i retning av at den nye storkommunen Asker, som en vesentlig del av bybåndet vest for Oslo og prioritert by i Regional Plan ATP, kan bidra i utviklingen av regionen med full kraft, kvitterer Conradi.

I motsetning til Bærum ble Asker ikke invitert at Samferdselsdepartementet til å være med i styringsgruppen for byvekstavtalen som ble opprettet i vår.

Solli støtter Conradis ønske om en underavtale. Også dette synes Asker-ordføreren er gode signaler.

LES MER:

Stasjoner på Fornebubanen er tenkt som reiseguider 

Venter på to nye spor til togene

Snart vil hydrogenbusser rulle rundt i Bærum 

I støpeskjeen

Hovedstadsrådet er fortsatt i støpeskjeen. Ansvaret for å utforme det ligger hos Akershus fylkeskommune og Oslo kommune i fellesskap. De har ennå ikke konkretisert hvem som skal inviteres til å delta eller når rådet kommer i gang.

– Dette må det arbeides videre med, fastslår Solli.

Conradi har invitert samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) til Asker for å orientere ham om de store samferdselsutfordringene i den ny storkommunen som er på trappene.

– Jeg håper samferdselsministeren finner tid til dette, og ser frem til et slikt møte, understreker fylkesordfører Anette Solli.