Jeg har bodd på Sydskogen i Røyken siden 1991 og sett at utvikling på veiene bare har gått feil vei.

Vi øynet et håp da Oslofjordtunnelen ble bygget og Røykenveien skulle rustes opp – og det skjedde ikke.

Årene gikk, og trafikken ble bare tettere og tettere, og på ettermiddagene snegler køen seg på Slemmestadveien fra Holmen og helt forbi Rortunet på Slemmestadveien.

Så skulle de bygge nye Rortunet, og vi ble fortalt at det skulle ikke flytte inn folk der før krysset der veien går opp til skolen var utbedret med gangbro for skoleungdommen slik at man unngår stadig rødt lys og lange køer – og det har ikke skjedd.

Mye kunne vært løst med noen rundkjøringer for eksempel ved Blakstad, Vollen, Rortunet og Sundbykrysset, samt gangbro for skoleungdommen.

Og Røykenveien burde bytte ut lysregulering på Gjellum med rundkjøring, så hadde vi sluppet lange køer fra Gullhella.

Det virker som det ikke er noen politikere som ønsker å gjøre noe med dette.

Vi i Røyken trodde at lykken skulle komme med at vi ble innlemmet i Asker kommune, men alt har blitt dårligere og dyrere.

Hvor mye koster det samfunnet at arbeidsfolk står i kø? Og hvorfor er det snakket om fra 1991 at hurtigbåten fra Slemmestad til Aker Brygge skal legges ned for den er ikke lønnsom?

Lønnsom i kroner og øre, eller lønnsom fordi den tar bort mange biler fra veien?

Kan vi håpe på at dette valget resulterer i at det kommer nye folk inn i kommunestyret som ser det vi har sett i mange år?