Asker kommune forpliktet seg til FNs bærekraftsmål allerede i 2016, gjennom intensjonsavtalen som ble inngått mellom tidligere Røyken, Hurum og Asker.

Det betyr at bærekraftsmålene utgjør det overordnede rammeverket for utviklingen av Asker-samfunnet.

Vi er stolte av den modige og fremtidsrettede beslutningen de folkevalgte i de tre kommunene tok i 2016 – og vi er stolte av at Asker nå er i ferd med å bli en foregangskommune innen sirkulærøkonomi.

Asker har flere verdensledende selskaper innen sirkulærøkonomi, eksempelvis Tomra, Cambi, Veas og Elopak.

Andre som går foran og viser oss i praksis hva vi kan bidra med i hverdagen, er Sisters in business og Bergans, mens Slemmestad Brygge bygger kystbyen Slemmestad i tråd med utvalgte bærekraftsmål, deriblant «Ansvarlig forbruk og produksjon».

Sirkulærøkonomi defineres som å utnytte naturressurser og produkter effektivt og så lenge som mulig, i et kretsløp der minst mulig ressurser går tapt.

Svart på hvitt ser dette både innlysende og enkelt ut, men vi er langt unna en slik virkelighet i dag.

Realiteten er at vi bruker opp jordas ressurser i rekordfart, og at vi ødelegger klima og natur på veien.

Det haster med å legge om til et mer sirkulært samfunn, og da trenger vi bærekraftig industri, teknologi, forskning og innovasjon.

Det betyr at bærekraftsmålene utgjør det overordnede rammeverket for utviklingen av Asker-samfunnet.

Vi trenger handlekraftige beslutningstagere og innbyggere med kunnskap, lyst og mulighet til å vri livsstil og forbruk i en mer bærekraftig retning.

Som en stor kommune har vi både ansvar for og anledning til å ta grep som monner.

Strategiske føringer for arbeidet vårt med sirkulærøkonomi er gitt i flere av Askers temaplaner og andre retningsgivende dokumenter.

I praksis gjør vi det blant annet i arbeidet med innkjøp og anskaffelser, når vi bygger og når vi satser stort på ombruk og redesign i egne prosjekter.

Vi fremmer også sirkularitet ved å være en åpen og aktiv samarbeidspartner og tilrettelegger, som da vi etablerte ombrukssenteret Omigjen.

Onsdag 24. og torsdag 25. mai arrangeres Den Store Sirkulærkonferansen 2023 her i Asker, til glede for alle som er interessert i bærekraft og fremtidens forretningsideer.

Circular Norway og Norsk Senter for Sirkulær Økonomi er arrangører, sammen med Asker Næringsforening, RE Gründerhus og kommunen.

Foredragsholdere og deltagere kommer fra alle sektorer og bransjer, og vi er stolte av at både store og små, etablerte og nystartede Asker-bedrifter skal få vise seg frem og inspirere publikum fra hele landet.

Asker kommunes arbeid med sirkulærøkonomi er forankret i flere av bærekraftsmålene, spesielt i «Bærekraftige byer og lokalsamfunn» og «Stoppe klimaendringene».

Mål nummer 17, «Samarbeid for å nå målene», er kanskje aller viktigst.

Bredden i programmet for Sirkulærkonferansen 2023 viser oss det med stor tydelighet, og vi synes det er særlig positivt at det legges opp til møter mellom deltagere som alle har masse å lære av hverandre.

Asker kommune har høye ambisjoner på mange områder, også på sirkulærøkonomi. For oss handler det ikke om å være best, men om hvordan vi sammen kan få til mest.

Tusen takk til alle som bidrar med kunnskap og engasjement under konferansen – og til alle i Asker som tar bærekraftige valg i hverdagen sin.

Les også

Viken vil satse på sirkulærøkonomi