MDG mener vi må tørre å ta et større politisk ansvar for å forebygge utenforskap og gjøre russefeiringen til et positivt minne for alle.

Om jeg blir valgt til fylkestinget, vil jeg kjempe for å gi midler til flere fellesmarkeringer for russen i Akershus.

Det er mye som er flott med dagens russefeiring i Asker og Bærum.

De elevene det gjelder, gjør en kjempeinnsats for å få det tekniske på bussen sin og hele «konseptet» på plass i tide.

Jeg elsker å se både gå- og bussruss overta gatene med sprell og støy. De markerer en siste fase i livet med relativt lite ansvar før voksenlivet med mange store veivalg møter dem.

Samtidig kan kulturen vi har etablert, oppleves svært ekskluderende.

Ungdom forteller at de allerede flere år i forkant føler press på å finne en gjeng de skal lage buss med – utenforskapet kjennes på kroppen tidlig.

Les også

I 43 år har norske politikere unnlatt å ta grep om russetiden

Det blir lettere å havne utenfor når alle føler hastverk med å finne sin «gruppe», og utenforskapet vil da vare lenge.

Jeg synes det er leit om én måned med feiring ved slutten av videregående danner grunnlag for å forholde seg til hverandre på en kjipere måte hele utdanningsløpet.

Det er lett å tenke seg at dersom vi blir veldig opptatt av å få plass i en gruppe fremfor å bli kjent med hverandre på tvers, så går vi glipp av gode relasjoner og vennskap.

Samtidig kan kulturen vi har etablert, oppleves svært ekskluderende.

Jeg ser at bussene fører mye godt med seg i form av tilhørighet og stolthet. Samtidig er jeg bekymret for om det er tungt å være den som ikke har en genser som markerer tilhørighet.

I dialog med russen i prosjektet «inkluderende avgangsmarkering i Viken» har vi fått tilbakemelding fra russen om at politikerne bør legge mer føringer for feiringen.

Hvis ikke blir de føringene lagt av kommersielle aktører som tjener på å gjøre terskelen høy for å delta.

Russen forteller at selv om man ønsker å feire annerledes, er det vanskelig å velge det i praksis.

Derfor mener MDG det er behov for å ha flere gode fellesskapsarenaer der man kan feire på lik linje som et helt kull.

Russen på Rud har tatt ansvar for slike arrangementer på en eksemplarisk måte som kan inspirere oss til å tenke større.

Om jeg blir valgt inn på fylkestinget, vil jeg kjempe for flere store gratisarrangementer både på skole-, kommune- og fylkesnivå.

Russestyrene vet nok også best selv hvordan de kan gjennomføre det på en attraktiv måte, dersom vi bevilger pengene.

Vi trenger kanskje bare å sette av plass og sørge for at det er helsepersonell til stede som kan stille opp om noe går galt?

Med flere offisielle markeringer vil russen også bli mindre sårbar for å få hele feiringen de har sett frem til, ødelagt av tekniske problemer, sjåfører som mister lappen og store investeringer til ingen nytte.

Det er med andre ord bra for alle.

Jeg heier på russetiden – det er en unik kultur vi bør vise frem. Men den trenger faktisk ikke å innebære så mye sosialt og økonomisk press som den gjør i dag for å være gøy.

Vi må skape flere inkluderende møteplasser for russen.