Hun får det til å se ut som Komité for helse og omsorg i Asker mot SV sin stemme vil skrote forslaget om heldøgns psykiatrisk akuttfunksjon.

Dette er ikke korrekt. Tvert imot var en samlet komité opptatt av å finne en optimal og faglig riktig løsning.

Janne Grøttumsbråten: Skrotet psykiatrisk legevakt

Årlig oppsøker rundt 360 askerbøringer legevakten med psykiske helseplager. Av disse ender 85 opp med en alvorlig diagnose, i snitt en pasient hver 4. dag. Tvungen innleggelse i psykiatrisk sykehus skjer 20 ganger per år.

For å yte riktig akutt psykiatrisk helsehjelp til denne gruppen mener de øvrige partier i komiteen: Høyre, KrF, AP og Pensjonistpartiet, at vi må bygge ut tjenesten samtidig som vi søker en god utnyttelse av de ressurser som finnes.

Les mer på budstikka.no/debatt

Det er ikke fornuftig å opprette flere nye hele stillinger for psykiatere og psykiatriske sykepleiere for kun å betjene det akutte behovet. Vi mener at et samarbeid mellom en styrket eksisterende legevakt og spesialisthelsetjenesten må utredes for å oppnå et riktig akutt tilbud. Et samarbeid med DPSsene som har psykiatere på vakt vil kunne være en løsning. Helheten i akutt tilbudet bør etableres sammen med Bærum kommune.

SVs Janne Grøttumsbråten skaper et feilaktig inntrykk av de øvrige partiene. Vi vil ha effektiv hjelp til mennesker med akutte psykiske lidelser. Spørsmålet er for viktig til avsporinger og ordkløyveri.