– Å ikke ta med Angelica til sykehus, er ikke vold i vanlig forstand. Det er indirekte påføring av skader fysisk og psykisk. Tiltaltes handlemåte påfører Angelica store skader, lidelse og til slutt død.

Det uttalte aktor Arne Ingvald Dymbe i sin prosedyre til Eidsivating lagmannsrett mandag, før han ba retten dømme henne til tre års fengsel.

Camilla Heggelund (47) er tiltalt for i grov mishandling av datteren Angelica, og brudd på hjelpeplikten ved ikke å sikre henne livsnødvendig helsehjelp.Moren nekter straffskyld.

Hun ankom rettssalen like før klokken ni, i følge med sin ektemann. Like etter at retten var satt forlot de salen.

Heggelund ble dømt til tre års fengsel av Valdres tingrett 14. mai 2018, men har anket saken.

LES OGSÅ: Klart for siste akt – nå skal Valdres-saken avgjøres

«Angelica og mamma vil ikke på sykehus»

Aktor Dymbe brukte mandag den første timen på en kort gjennomgang av Angelicas sykdomsforløp, fra hun første gang fikk påvist spiseforstyrrelser 29. mars 2012, og frem til hun ble skrevet ut fra Drammen sykehus 5. februar 2015.

Tiltalen omfatter perioden fra Angelica ble utskrevet fra sykehus til jenta fra Lommedalen ble erklært død nyttårsaften samme år. Aktoratet mener imidlertid moren har hatt en «sterk aversjon» mot behandlingsapparatet gjennom hele sykdomsforløpet.

LEST DENNE? Tiltaltes mor: – Jeg visste aldri hva Angelica veide 

Dymbe viste til et dokument funnet på tiltaltes PC, opprettet 30. mai 2012. Dokumentet fremstår ifølge som en avtale mellom henne og Angelica.

«Angelica og mamma vil ikke på sykehus», står det i dokumentet.

LES OGSÅ: Tiltalt mor skrev brev i frustrasjon

Takket nei til behandling

I prosedyren trakk Dymbe frem tiltaltes stadige forsøk på å finne egnet hjelp til datteren, uten at det ga resultater.

– Oppsummert om den første fasen i 2012, ser man at det er knapt kommet i gang med behandling av Angelica. Det har vært mye styr og henvendelser fra tiltales side, men når det kommer til stykke, takker hun nei til behandlingsopplegg, sa aktor.

– Allerede i 2012 takket hun nei til behandling av BUP Bærum (barne- og ungdomspsykiatrien, red.anm.), selv om man ville skreddersy et behandlingsopplegg for denne familien. Den eneste kognitive behandlingen som faktisk ble forsøkt, var hos psykologspesialist ved BUP Vinderen. Men han kom ikke i posisjon til å gi Angelica denne behandlingen. Når han stilte krav til mor, ble den avsluttet fra tiltaltes side, sa aktor videre.

KOMMENTAR: De vonde SMS-ene

– Angelica fikk ikke slippe til

I løpet av de fire årene Angelica var syk byttet hun fastlege tre ganger. Foruten kontakt med Volvat, Vinderen DPS og Drammen sykehus oppsøkte mor også andre behandlingsinstitusjoner i samme periode.

– Tiltalte har vært lite fornøyd med at datteren måtte fortelle om sin sykdomshistorie til stadige nye behandlere. Men det er mor som har ønsket å bytte behandlere hele tiden. Det er også mor som har ført ordet i konsultasjonene. Ofte har hun også levert lange brev i forkant. Angelica har ikke fått fortelle sin historie i nevneverdig grad, påpeker Dymbe.

Og det er kanskje noe av det største problemet i denne saken, at Angelica reellt sett aldri fikk slippe til, sa Dymbe.

LES OGSÅ: Besteforeldrene forsto ikke at Angelica var dødssyk

Skrev brev og notater

I lagmannsretten underbygger aktor sin prosedyre med brev, notater og tekstmeldinger funnet på den tiltalte morens PC og mobiltelefon etter datterens dødsfall.

Tidligere i ankesaken har det kommet frem at siktelsen mot Heggelund var basert på tekstmeldinger funnet på hennes og datterens mobiltelefoner.

I et brev skrevet i desember 2013, funnet på tiltaltes PC, gir moren ifølge aktor uttrykk for at hun vet at datteren er dødssyk:

«Jeg vet at hvis du ikke spiser eller drikker mer nå, så er det slutt», står det i dokumentet.

Videre skal moren ha skrevet at hun hater BUPA i Drammen like sterkt som datteren.

«Havner du på sykehus vil jeg aldri se deg mer, du blir lagt i remmer og tvangsfôret (….) Du vil aldri se familien din igjen. Vi vil miste deg. Du vil miste oss (…) Det er så mange historier om disse stedene. Jeg vet at disse behandlerne er koko i hodet. Men er det eneste måten jeg kan redde deg på, så gjør jeg det», skal moren ha skrevet.

Ankesaken etter dødsfallet i Valdres

Dag 1: Aktors innledningsforedrag med kommentarer fra forsvarer. Tiltalte forklarer seg.

Dag 2: Tiltaltes forklaring fortsetter, utspørring fra aktor, forsvarere og Angelicas fars bistandsadvokat

Dag 3: Angelicas far, AMK-operatøren og fem ambulansefolk forklarer seg. I tillegg blir det avspilt opptak av tiltaltes samtale med AMK-sentralen.

Dag 4: En brannmann, to personer fra kriseteamet i Øystre Slidre kommune, samt en politibetjent vitner – samtlige kom til hytta etter Angelicas dødsfall nyttårsaften. I tillegg får retten forklaringer fra kimteknikere ved Kripos og Innlandet politidistrikt. Rettsmedisiner Arne Stray-Pedersen presenterer også obduksjonsrapporten.

Dag 5: Sakkyndig Truls Birkeland presenterer en analyse av tiltaltes nødsamtale nyttårsaften. En rådgiver med Mølladammen skole, en nabo og Angelicas første fastlege forklarer seg.

Dag 6: En psykologspesialist ved BUP Vinderen, samt to overleger og en sykepleier ved Drammen sykehus forklarer seg om behandlingen av Angelica og kontakten med den tiltalte moren.

Dag 7: En venninne av Camilla, som også har hatt en datter innlagt på Drammen sykehus, forklarer seg. Det gjør også en ansatt i barneverntjenesten i Bærum, samt to av Angelicas tre fastleger.

Dag 8: Tiltaltes mor, søster, svoger og to øvrige familiemedlemmer vitner i retten. Rådgiver i Øystre Slidre kommune og leder for Den interkommunale barneverntjenesten avgir sine forklaringer. I tillegg dokumentasjon av brev og e-poster.

Dag 9: Kripos og polititjenestemenn involvert i etterforskningen forklarer seg.

Dag 10: Dokumentasjon av brev, notater og øvrig skriftlig materiell funnet på tiltaltes PC. Psykiater og professor Finn Skårderud og psykiater og overlege Sigrid Bjørnelv om spiseforstyrrelser.

Dag 11:  Aktor Arne Ingvald Dymbe og bistandsadvokat til Angelicas far, Marianne Stein, holder prosedyrer.

Dag 12: Tiltaltes forsvarere, Ann Turid Bugge og Aasmund O. Sandland, holder sin prosedyre.