Heggelunds datter, Aneglica Heggelund (13), ble funnet død på familiens hytte i Valdres på Beitostølen 31. desember 2015. I mai 2018 ble hun dømt til tre års fengsel for grov mishandling av datteren. Tirsdag 15. januar startet ankesaken i Eidsivating lagmannsrett.

Saken startet med at aktor Arne Ingvald Dymbe redegjorde for sakens kjerne og bevisene som skal føres for retten.

LES OGSÅ:

Forsvarer: – Anorektikere dør under behandling 

Tiltalt mor: – Flyttet til Beitostølen for å gjøre Angelica bedre

Varslet om hjertestans

– Klokken 19.07, 31. desember, ringte tiltalte nødnummeret 113 og kom til AMK-operatør på Sykehuset Innlandet. Tiltalte ga uttrykk for at datteren ble svimmel og bevisstløs, med mulig hjertestans. Operatøren ba om at det ble oppstartet hjerte- og lungeredning, og instruerte tiltalte i dette, sa Dymbe.

Aktor forklarte at det ble sendt ambulanse mot stedet, som ble oppgitt å være på et hyttefelt på Beitostløen. Også luftambulanse og mannskap fra brannvesenet ble tilkalt. Litt senere ble enda en ambulanse til sendt til stedet.

– Det tok tid på grunn av vei- og kjøreforhold. Første ambulanse hadde også problemer med å finne frem til riktig hytte. Tiltalte hadde kontakt med AMK-sentralen helt til mannskapene ankom. Samtalen varte i om lag 40 minutter, sa Dymbe.

KOMMENTAR: En annen sak

– Svært avmagret

Ambulansepersonell fant Angelica liggende i en seng på et soverom.

– Første person som kom til hytta, en sykepleier, løftet henne ned på gulvet og startet hjerte- og lungeredning. Jenta var svært avmagret. Det ble foretatt målinger som viste at det ikke var hjerteaktivitet, sier Dymbe.

Obduksjonen, som fant sted 4. januar 2016, viste Angelica hadde en vekt på 21.7 kilo og en BMI på 8.8.

Ambulanselegen konstaterte etterhvert at jenta var død. Dette ble også meddelt Camilla Heggelund. Hun ble siktet samme kveld.

LES OGSÅ: Avviser at moren manipulerte SMSer etter datterens død

Tiltalt i 2016

Tiltalen mot moren forelå allerede 22. september 2016.  Først 14. mai 2018 forelå det en dom i saken, da Valdres tingrett dømte den 47 år gamle kvinnen fra Lommedalen til tre års fengsel for grov mishandling av datteren.

Aktor Dymbe redegjorde detaljert for hvorfor det har tatt så lang tid å gjennomføre straffesaken mot Camilla Heggelund (47) under innledningsforedraget.

Han viste til at forsvarerne ved én anledning har forsøkt å få tiltalen mot Heggelund frafalt, og en rekke ganger har forsøkt å få rettsforhandlingene utsatt.

LES OGSÅ: Far tilkjent erstatning etter datteren Angelicas (13) død

 

– Ville ikke utrede tiltalte

– Saken var første gang berammet 24. april 2017. Den ble utsatt på grunn av tiltaltes helsetilstand. Kort tid før første berammelse mottak man en legeerklæring fra Norsk Diabetessenter. På bakgrunn av erklæringen ble det gjort tilpasninger i rettssalen med hensyn til tiltalte, sa Dymbe.

–  Saken var berammet i fem uker. Allerede på rettens andre dag fikk tiltalte lavt blodsukker, og ble tatt til sykehus. Hun ble utskrevet samme dag, men ble sykemeldt ut uken. Påtalemyndigheten ba om at rettspsykiater Synne Sørheim fikk et særskilt mandat til å utrede tiltaltes evne til å møte i retten, sa han videre.

LES OGSÅ: Knallhard prosedyre fra aktor i Valdres-saken: Vurderte drapstiltale

Forsvarerne skal ha motsatt seg oppnevningen, men tiltalte ble omsider innkalt til å møte Synne Sørheim ved prejudisiell enhet 2. august. Da tiltalte ikke møtte, ba påtalemyndigheten om at hun ble hentet av politiet. Sørheim konkluderte med at moren var i stand til å møte i retten.

– Jeg forbeholder meg retten til å lese opp erklæringen på nytt hvis det igjen påberopes at tiltalte ikke er i stand til å møte i retten, sier Dymbe.

Ba om at tiltalen ble frafalt

Etter at saken ble utsatt første gang, ble det mottatt to begjæringer fra advokat Sandland.

31. mai 2017 ber forsvarerne om at tiltalen frafalles. Begjæringen ble avvist av Riksadvokaten. 16. august samme år skal tiltaltes forsvarer, Aasmund O. Sandland, igjen kontaktet Riksadvokaten og gitt uttrykk for at forsvarerne mente aktor Dymbe ikke kunne ha befatning med saken, fordi han ikke var tilstrekkelig objektiv og dermed manglet tillit.

– Riksadvokaten drøftet forsvarernes innvendinger og konkluderte med at de hadde full tillit til at saken ble behandlet i tråd med objektivitetskravet, sa Dymbe.

LES OGSÅ: Forsvarer gir aktoratet stryk: – Anvender loven med «harelabb»

Forsøkt utsatt igjen

15. februar 2018 mottok retten en sakkyndigrapport fra psykologspesialist Atle Austad, som ble utarbeidet på oppdrag fra tiltaltes forsvarere. Erklæringen konkluderte med at tiltalte ikke kunne møte i retten fordi hun led av Post-traumatisk stressyndrom (PTSD).

Erklæringen ble fremlagt for de rettsoppnevnte psykiatrisk sakkyndige i saken, Terje Tørrisen og Helge Haugerud, som konkluderte med at tiltaltes symptomer ikke tilfredsstilte PTSD-diagnosen, og at saken kunne gå som planlagt.

– Grunnen til at jeg nevner dette er at det kan virke som om tiltalte fortsatt tror at hun lider av PTSD, sa aktor Dymbe under innledningsforedraget i Eidsivating lagmannsrett.

LES OGSÅ: Rettens siste dag endte i munnhuggeri

Avbrutt på dag to

På rettens andre dag ble saken igjen avbrutt, da tiltalte fikk lavt blodsukker.

– Påtalemyndigheten innkalte overlege Tore Julsrud Berg for en «second opinion» angående tiltaltes diabetes. Han ble senere oppnevnt som sakkyndig på diabetes og fungerte som rådgiver i retten, sa Dymbe.

– Etter dette ble sendt nok en begjæring til retten om å utsette saken, da tiltalte trengte terapi for å få tilbake minnene om det som skjedde på Beitostølen. Dette ble avslått og forhandlingene fortsatte, og det ble avsagt dom 14. mai 2018. Tiltalte ble dømt til tre års fengsel, og det ble inngitt en fullstendig anke, forklarte Dymbe under innledningsforedraget.