MDG er en pådriver for at alle skal kunne oppleve, delta og skape kultur i ulike former.

Asker kommune skal legge til rette for kunst- og kulturopplevelser for askerbøringer i ulik alder og ulike livsfaser. Kultur skaper identitet, tilhørighet og inkludering.

Vi i MDG heier på lokal og kortreist kultur som bygger opp rundt stedsutvikling. Gode og tilgjengelige arenaer er grunnleggende for å oppnå et levende kunst- og kulturliv.

I Asker er det omkring 150 frivillige kulturorganisasjoner. Disse utgjør grunnfjellet i Askers kulturliv.

Det er viktig at skoler og andre kommunale bygg gir gratis tilgang for lokale lag og foreninger på kveldstid og i helgene.

Kulturtilbudet til barn og unge må prioriteres, og Kulturskolen er en sentral lærings- og formidlingsarena.

Kulturskolen har hovedlokaler på Østre Asker gård i Asker sentrum og har 25 ulike lokasjoner spredt på skoler og innbyggertorg i hele kommunen.

Det er viktig å få til et samarbeid om de estetiske fagene i barnehagene, grunnskolen og SFO og utnytte kompetansen i Kulturskolen.

Kulturskolen i Asker er blant de kulturskolene i landet med høyest pris. MDG vil arbeide for at tilbudet skal bli billigere.

Les også

En norgesrekord vi bør være flaue over

Vi ønsker en fysisk utvidelse av tilbudet på Østre Asker gård velkommen og tror det kan berike parken rundt rådhuset.

Rådhusparken fortjener også en musikkpaviljong eller et lite amfi der publikum kan oppleve kulturskoleelever og andre innslag.

Asker kulturhus er hele kommunens kulturhus, men vi trenger visningsarenaer i alle de større tettstedene, med gode scenemuligheter for teater, dans og musikk, og galleriplass for visuell kunst.

Gamle industribygg egner seg godt til kulturformål og inspirerer til gjenbruk.

Sekkefabrikken i Slemmestad, Trafo kunsthall i Asker sentrum, Fabrikken i Heggedal, Tofte samfunnshus og bygningene på Dikemark er noen eksempler. Alt behøver ikke å være nye, kostbare bygg.

Kulturnæringsklyngen på Dikemark er et viktig satsingsområde fremover. Her leier rundt 40 kunstnere atelier.

Det er behov for en målrettet satsing i samarbeid med det kunstfaglige miljøet for å utnytte de verneverdige byggene på en god og spennende måte, og der vi både kan vise den unike historie området har, og hvilket spennende kunstnermiljø vi har i kommunen.

Asker har en kunstfagskole med et meget godt rykte. Denne fagskolen bør vi hegne om slik at den får tilfredsstillende lokaler lett tilgjengelig for studenter fra en større region.

Les også

Ja til fritidsaktiviteter for alle barn og unge

Den kulturelle barnehagesekken, skolesekken og spaserstokken er viktige tilbud for å nå ut til ulike målgrupper. MDG heier på dette tilbudet og ønsker flere innslag inn i ordningen.

Vi ønsker også at kommunen tilrettelegger for flere lokale festivaler og satsinger som Asker kulturfestival og Barnas verdensdager, der mye av det som kan oppleves er gratis og lett tilgjengelig for alle.

Vi i Asker MDG er stolte av kulturlivet i kommunen og ønsker å bidra til videre utvikling for et mangfoldig, inkluderende og tilgjengelig kulturtilbud.