Vi ser dette helt annerledes. En rekke barn og unge faller i dag utenfor den tradisjonelle rekrutteringen til aktiviteter som ski og fotball etc.

Enten på grunn av gruppetilhørighet, eller rett og slett fordi de ikke lar seg begeistre av slike idretter gjennom sitt miljø og interesse.

Derfor må det være positivt å legge til rette for aktiviteter som kan drives individuelt eller i grupper, med en alternativ spenningsgrad som appellerer til barn, unge og voksne.

Aktivitetsparken vil bli en del av et såkalt Urbant Friluftsliv – ikke begrenset til opphold i mer eller mindre urørt natur. Friluftslivet omfatter også menneskepåvirket natur.

Vi vil sørge for at innholdet i aktivitetsparken er av en slik karakter.

Det faktum at det er lett tilgjengelige arealer og at parken får spennende innhold, vil stimulere til både fysisk aktivitet og rekreasjon. Hele familier kan samles på ett av piknikstedene og følge med sine barn i deres utfoldelse.

Dette vil også bidra sterkt til å redusere sosial ulikhet i helse, samt å bidra til sosial integrasjon. Således burde planene være innenfor dagens planstatus LNF (landbruk, natur og friluftsliv).

Området vil være uten gjerder, ikke inngjerdet som det antydes i artikkelen.

Det vil bli lagt vekt på en mest mulig organisk og naturlig utforming av traseer og utfoldelsesområder. Folk kan vandre fritt omkring og la seg underholde av dem som er utøvende i området.

Således blir det en sosial møteplass, og en fint område å passere hvis man er på vei til timevis utfoldelse i marka.

De aktiviteter vi har foreslått har alle i seg et lavterskelelement, som gjør det mulig å rekruttere barn og unge til helsebringende, spennende fysiske aktiviteter istedenfor passivitet. Aktivitetene er også aktuelle for toppidrettsutøvere, som ønsker alternativ trening.

Det handler om å mestre noe, for å føle at man blir sett og inkludert. Da er man blitt integrert.

Vi tror at denne aktivitets-arena kan bidra til en større bredde i idretten. Den vil være en sterk konkurrent til passivitet og skjermbruk i fritiden, og at færre vil falle utenfor fysisk aktivitet.

Det er riktig at de foreslåtte aktivitetene vil koste noe penger. Det kan være i form av en startavgift, enkeltbillett, klippekort, årskort indirekte i et idrettslag med avtale om bruk etc.

Dog er det vår oppfatning at dette ikke vil være dyrere enn de kostnader det er for å bli rekruttert til tradisjonelle idretter i form av utstyr, samlinger og kontingenter.

Vi tror også at den som lar seg tiltrekke av våre aktiviteter lettere vil mestre og la seg begeistre av naturen videre inn i marka.

Idrettsbanen og den foreslåtte aktivitetsparken er lett tilgjengelige arealer, som vil kunne dra store synergier av naboskapet, da det blir en enda større arena for fysisk, psykisk og sosial trivsel hvor det er lagt til rette for positive helsevalg og sunn livsstil.

Det kan synes som om den skepsis og mistenkeliggjøring som råder rundt våre planer skyldes usikkerhet om innholdet, og at det er uvant og fremmed. Det må vi ta tak i.

Les flere meninger her

Det som ble skrevet om Drengsruds historikk rundt selve gårdsdriften er delvis feil, men vi velger ikke å kommentere det i dette innlegget.