Fylkeskommunen vedtok ved budsjettet i høst å bevilge totalt 22 millioner til aksjon skolevei. Asker og Bærum får 4,6 millioner av disse millionene.

Torsdag vedtok fylkespolitikerne i trafikkutvalget denne fordeling av milliontilskuddet etter forslag fra Statens vegvesen:

Asker

 •  Fortau Nesbruveien, 576.000 kroner.
 •  Fortau Solstadveien på Hvalstad, 1 million kroner.
 •  Diverse fartsdempende tiltak, 480.000 kroner.

Bærum

 •  Johnsrudgata i Lommedalen, fartshumper, 120.000 kroner.
 •  Alfheimveien på Jar, fartshumper, 80.000 kroner.
 •  Gullhaugen på Bærums Verk, fartshumper, 60.000 kroner.
 •  Hundsundveien, fartshumper, 40.000 kroner.
 •  Dønskiveien, asfaltering av fortau, 1 million kroner.
 • Rudsveien, asfaltering av fortau, 380.000 kroner.
 •  Tanumveien, asfaltering av fortau, 215.000 kroner.
 •  Wilhelm Wilhelmsens vei, venteareal 48.000 kroner.
 •  Nedre Toppenhaug, venteareal 48.000 kroner.

LES OGSÅ: – Neppe flere forsinkelser for forsinket sykkelvei

Kommunene må bidra

Pengene fra fylkeskommunen dekker ikke utgiftene til det som skal gjøres.

De tiltakene som får støtte fra fylket på fire millioner vil totalt koste 7,9 millioner. Differansen må kommunene stille.

I alt kom det inn søknader på 136 tiltak fra Akershus-kommunene og 59 tiltak ble godkjent.

Erfaring fra tidligere viser at det er underforbruk av støtten da prosjekter er forsinket eller ikke gjennomføres.

For ikke å sitte igjen med penger blir det i år delt ut ekstramidler og her får Bærum 590.000 kroner til reasfaltering av Magnus Blikstads vei.

LES OGSÅ: Frykter ulykke på skolevei

2,2 millioner

Alle tiltak er det kommunene som gjennomfører og fristen for gjennomføring er 14. november i år.

Intensjonen med Aksjon skolevei er at dette skal være et spleiselag og støtten har et maksimalbeløp på én million per prosjekt.

Den kommunale egenandelen skal være på minst 20 prosent.

Dersom anleggskostnadene overstiger beregningene er det kommunen som må dekke dette på eget budsjett.

De dyreste prosjektene i år er fortau i Solstadveien på 1,5 millioner og reasfaltering av fortau i Dønskiveien på 2,2 millioner.