Ove Grønbech fikk innsyn hos ABBL

FIKK INNSYN: Ove Grønbech i Oslo Holding har nå fått tilgang til regnskaper og dokumentasjon fra ABBL om Kirkeveien-prosjektet.

FIKK INNSYN: Ove Grønbech i Oslo Holding har nå fått tilgang til regnskaper og dokumentasjon fra ABBL om Kirkeveien-prosjektet. Foto:

Artikkelen er over 3 år gammel

ABBL har akseptert å utlevere regnskap og dokumenter i Kirkeveien-saken til eiendomsutvikler Ove Grønbech.

DEL

Det var under muntlige forhandlinger i Asker og Bærum tingrett 24. og 25. februar at det ble inngått forlik mellom Asker og Bærum Boligbyggelag (ABBL) og Kirkeveien 71 Haslum AS (K71H) om at ABBL skal utlevere regnskaper og bilag, kontoutskrifter og protokoller i K71H.

LES OGSÅ: ABBL i betent krangel om 28 millioner kroner

LES OGSÅ: - Har påført oss milliontap

LES OGSÅ: Oslo Holding: - Vi ble tappet for millioner av ABBL

Forliket fant sted etter at hovedaksjonæren i K71H, Ove Grønbech og hans selskap Oslo Holding AS, har tatt ur søksmål mot minoritetsaksjonæren ABBL. Grønbech har lenge forsøkt å få innsyn i K71H-dokumentene, som ABBL sitter på, etter avtale mellom partene i forbindelse med boligutbyggingen i Kirkeveien 71.

ABBL ikke suspendert

Grønbech nådde ikke frem med kravet om at ABBL skulle få suspendert rettighetene sine som minoritetsaksjonær i K71H – fordi utbyggingsselskapet skal befinne seg i «en kritisk situasjon av handlingslammelse».

Retten kan ifølge kjennelsen ikke se at det foreligger opplysninger som tyder på at ABBL vil benytte seg av sine aksjonærrettigheter til å skade selskapet eller hovedaksjonæren – fordi det også er i ABBLs interesse å oppnå en høyest mulig pris for aksjene.

Striden om Kirkeveien 71 på Haslum

Asker og Bærum Boligbyggelag (ABBL) og Oslo Holding AS (OK) bygde om Kirkeveien 71 på Haslum fra kontorer til boliger. OH, som eies av eiendomsutvikler Ove Grønbech, er hovedaksjonær med 76 prosent i deres felles utbyggingsselskap Kirkeveien 71 Haslum AS (K71H).

ABBL beskylder Grønbech for å ha forsøkt å tappe K71H for 28 millioner kroner. Grunnlaget for den omstridte pengeoverføringen var en ekstraordinær generalforsamling. Der skiftet Grønbech ut ABBL-sjef Erling Rein med advokat Oddvar Fosaas som styreleder i K71H, for så å innløse ABBLs aksjer i selskapet – noe han hevder han har rett til ifølge en aksjonæravtale mellom partene.

Grønbech beskylder ABBL for å ha styrt deres felles salgsinntekter til en egen intern konto, som bare disponeres av ABBL – for så å tappe denne til egen fordel.

Om dette strides partene, som allerede har møtt hverandre i retten to ganger. Hovedforhandlinger i saken er berammet i Asker og Bærum tingrett 9.-13. mai i år.

Artikkeltags