Skip to main content

Tore Sanner til minne

Tore Sanner.

Tore Sanner.

Foto: Privat

Tore Sanner døde den 5. april, nær 86 år gammel.

Tore var cand.real. i biokjemi fra Universitetet i Oslo, og tok i 1965 doktorgraden på en avhandling om indirekte effekter av ioniserende stråling. I 1986 ble han professor i arbeidskjemi ved UIO. Han var gjennom hele sin yrkesaktive karriere tilknyttet Radiumhospitalets Institutt for Kreftforskning, fra 1977 som leder for den nye Avdeling for miljø- og yrkesbetinget kreft. Hans vesentligste forskning dreide seg om hvordan kjemiske stoffer utløser kreft, i eksperimentelle systemer, og hos mennesker.

Ved Radiumhospitalet var han en av kreftsenterets mest markante personligheter, kunnskapsrik, raus og inkluderende, og med et stort nasjonalt og internasjonalt nettverk. Han var helt sentral i tobakksforebyggende arbeid. Fra 1989 til 1994 ledet han Sosialdepartementets arbeidsgruppe for oppfølging av handlingsplanen for et røykfritt Norge år 2000. I mange år ledet han interessegruppen Tobakksfritt, og han var tidlig ute med å påpeke de skadelige effektene av passiv røyking. Tore Sanner så ikke frem til det å pensjoneres. I sitt åttiende år kastet han seg inn i debatten om e-sigaretter, og helt frem til i 2019 hadde han sitt kontor i Radiumhospitalet.

Tores klare stemme i helseopplysningsarbeidet om tobakksforebygging ble i 1996 belønnet med Karl Evangs pris.

Tore deltok i tallrike nasjonale og internasjonale ekspertgrupper om å vurdere, og å kontrollere bruken av kjemiske stoffer. Det gjaldt industri- og forbrukskjemikalier, som fremmedstoffer i mat og kosmetikk. Hans bidrag på området har vært helt vesentlige. Sanner utarbeidet et system for beregning av styrkegrad for slike stoffer.

Tore var president i det vitenskapelige rådet til Det internasjonale kreftforskningsbyrået IARC, under WHO. Hans arbeidskapasitet var helt unik, ikke minst når det gjaldt å innhente, vurdere og utarbeide vitenskapelig dokumentasjon til alle de nasjonale og internasjonale faggrupper han deltok i, og ofte ledet.

Han var et vandrende leksikon, med kunnskaper ned til minste detalj.

Det er en ener innen kampen mot kreft som nå er gått ut av tiden og inn i historien.

Erik Dybing

Jan Vincents Johannessen

Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.