Det kommer flere bekymringsmelder til barnevernet enn før. I 2017 kom 892 varsler, tall for 2018 blir noenlunde det samme.

I snitt kom det inn rundt 45 flere bekymringsmeldinger hvert år til barnevernet i perioden 2013 til 2017, ifølge en kartlegging rådmannen i Bærum har gjort.

«Å øke antall meldinger og antall familier som mottar oppfølging har de siste årene vært et viktig satsingsområde», skriver rådmannen.

Bakgrunn er at Bærum har hatt færre bekymringsmeldinger og barnevernssaker enn de andre storkommunene i Norge.

LES OGSÅ: 52 punkter skal hindre vold og overgrep mot barn

Flinkere til å varsle

Drøyt hver tredje bekymringsmelding gjaldt barn i alderen 0–6 år. Rådmannen understreker hvor viktig det er å komme tidlig inn i livet til utsatte barn.

At det nå rapporteres om stadig flere utsatte barn, mener rådmannen først og fremst skyldes at ansatte som jobber tett på barn er blitt flinkere til å se barn som trenger hjelp. Og så varsle om saken.

«Barn i risiko har vært et tiltak hvor det i flere år har blitt arbeidet med å styrke barnehagepersonalets kompetanse i å identifisere utsatte barn og se tegn på omsorgssvikt hos barn i førskolealder», står det i rapporten.

LES OGSÅ: Mange flere bekymringsmeldinger fra barnehagene i Asker

Lærere får trening i å se tegn på omsorgssvikt

Bærum kommune har gitt kompetanseheving til personalet ved ni barneskoler om hvordan voksne kan forstå og tilrettelegge for utsatte elever.

Det er også vedtatt å opprette et beredskapsteam som skal arbeide med å forebygge, kartlegge og håndtere sårbare barn og voksenpersonene rundt dem.

Mens antall bekymringsmeldinger har økt, har andelen saker som blir henlagt gått ned fra 26 prosent til 12 prosent de siste fire årene.

LES OGSÅ: Asker-gutt ble slått av foreldrene: - Jeg husker hvor vondt det gjorde