– Hvis det ikke kommer noen bane, kan vi heller ikke bygge ut Fornebu. Kanskje opp mot 7.000 boliger i minus blir konsekvensen, sier Krog til NRK.

Flere partier i Oslo bystyre vurderer å droppe hele Fornebubanen på grunn av voldsomme kostnadsoverskridelser. Det mener Krog vil ramme ikke bare Bærum, men også Oslo.

Fornebubanen

Fornebubanen er en planlagt baneforbindelse mellom Majorstuen i Oslo og Fornebu i Bærum.

Banen er en del av Oslopakke 3, som består av en samferdselsprosjekter, som ny T-banetunnel, Fornebubanen og E18 Vestkorridoren. Den er et samarbeid mellom Akershus, Oslo og Statens vegvesen. En stor del av pengene til prosjektene kommer fra bomstasjoner.

Fornebubanen er anslått å koste omtrent 16 milliarder kroner.

Banen skulle etter planen stå ferdig i 2025. Nå tyder alt på at den først kan tas i bruk i 2027. Byggingen skulle starte neste år.

Kilder: Wikipedia, Budstikkas arkiv, Aftenposten

– Det kan bety en bilbasert utvikling av hele hovedstadsregionen fordi det blir en stykkevis og delt boligbygging. Fornebubanen er helt avgjørende for at vi skal få en klimavennlig og miljømessig god boligutvikling i hele regionen, sier hun.

(©NTB)