Det opplyser mannens svigerdatter, Simone Andersen, som uttaler seg på vegne av familien.

– Han har fått to hjerneblødninger, i tillegg til de andre skadene, forteller hun.

Ifølge Andersen har han også brukket kragebenet, alle ribbeinene og har to brudd i ryggen.

– En lunge er også punktert, og nå har han fått høy feber og lungebetennelse. Så tilstanden hans har dessverre blitt kritisk igjen, forteller hun til Budstikka.

Falt åtte meter

Hendelsen skjedde i 15.30-tiden torsdag i forrige uke, på nordsiden av Ikea-bygningen ved personalinngangen i forbindelse med fasadearbeid.

62-åringen falt rundt åtte meter ned. Politiet opplyser fredag at det trolig er snakk om en ren arbeidsulykke.

– Vi har ikke funnet noen mangler ved stillaset som kan forklare det som skjedde. Per nå er det ikke mistanke om noen spesielle ting som må tas tak i umiddelbart, sier avsnittsleder Frode Andreassen ved avsnitt for spesialetterforskning i Oslo politidistrikt.

Ikke avhørt

Han opplyser at en såkalt sparkelist ble funnet på bakken under stillaset.

– Det er en anordning som skal sørge for at verktøy ikke detter ned og har ingen sikkerhetsbetydning for arbeidere som sådan, sier Andreassen.

Politiet har tatt beslag i videoopptak fra stedet. Flere vitner skal dessuten avhøres.

Politiet ønsker å avhøre 62-åringen så fort det lar seg gjøre, men innser at det vil ta litt tid før et avhør kan gjennomføres, på bakgrunn av mannens tilstand.

Førstehjelp

Ansatte fra Ikea kom raskt til ulykkesstedet og begynte med førstehjelp. En av de ansatte skal være den personen som så ulykken, ifølge kommunikasjonssjef Jan Christian Thommesen ved Ikea.

– Vi hadde folk på plass umiddelbart, og hadde kommunikasjon med ambulansesentralen, som var raskt på plass, opplyste Thommesen til Budstikka i kjølvannet av ulykken.

Mannen jobbet på stedet for en underentreprenør for Ikea da han falt ned, opplyser politiet. Det er spor på stedet som tyder på at arbeidene foregikk både på taket av bygningen, og på fasadene.

Arbeidstilsynet jobber også med å undersøke hva som gikk galt. Arbeidstilsynet jobber sammen med politiet i saken, opplyser Frode Andreassen i Oslo politidistrikt.

  • Onsdag 9. januar: Kommunikasjonssjef Jan Christian Thommesen ved Ikea opplyser at arbeidene på stillaset tas opp igjen, etter at både politiet og Arbeidstilsynet har undersøkt stillaset. Fra Arbeidstilsynet ble det påpekt at en mindre utbedring på hjørnet av stillaset måtte utføres før arbeidet kunne gjenopptas. Det dreier seg om en utbedring av avstand mellom stillasgulv og vegg, men uten at dette settes i sammenheng med ulykken. Utbedringen er allerede utført, og dokumentasjon er oversendt Arbeidstilsynet, som har gitt klarsignal til å gjenoppta byggearbeidene, opplyser Thommesen.

Tennishall-ulykke

14. desember i fjorble to menn kjørt til sykehus etter at en av dem falt ned fra et syv meter høyt tak på en tennishall under oppføring på Rykkinn.

– Han pådro seg bruddskader. Ulykken skjedde da en pall med isolasjon skled ut og tok med seg et sikringsgjerde. Han som ble skadet, forsøkte å hindre at dette skjedde, forteller avsnittsleder Frode Andreassen i politiet.

– Saken etterforskes videre og vi har ikke konkludert i saken, sier Andreassen.

Den andre personen ble skadet da han ble truffet av stabelen som falt ned fra taket. Han ble utskrevet fra sykehuset samme dag.