Det er Dagens Næringsliv som melder dette tirsdag formiddag.

– Vi ønsker å være enda mer kundefokuserte og fremstå tydelig som ett Telenor, uavhengig av om du er bredbånds-, TV- eller mobilkunde hos oss. Samtidig skal vi øke verdiskapingen og effektivisere måten vi jobber på. Derfor gjør vi endring på noen av divisjonene våre, sier administrerende direktør Birgitte Engebretsen i Telenor i en pressemelding.

De faste ansatte som blir berørt av nedbemanningen, vil få tilbud om sluttpakke med omstillingsbistand.

Bikker under 3.000

Knapt fem måneder etter at Birgitte Engebretsen (50) tiltrådte som ny administrerende direktør i Telenor Norge, foretar hun grep ved å endre organisasjonsstrukturen for selskapets 3.250 ansatte. Antallet Telenor-ansatte i Norge vil bikke under 3.000 i løpet av året. I år 2000 hadde selskapet 20.000 ansatte i Norge.

Målet skal være å levere mer verdi til kundene og sikre vekst. Selskapet forenkler oppsettet for markedsdivisjonene, og viderefører satsingen på bredbånd- og mobilutbygging. Endringene fører til et redusert bemanningsbehov.

– Krevende, men helt nødvendig

Birgitte Engebretsen forklarer at bransjen er i konstant endring med rask digitalisering, slik at Telenor må omstille seg i takt med kundebehov og teknologi.

Endringene innebærer at det skal bli færre ledere og en flatere struktur.

– Omstillingsprosesser som dette er krevende for de berørte. Det er likevel helt nødvendig at vi fornyer oss og skaper økt verdi for kundene, samtidig som vi ivaretar Telenors konkurransekraft i en utfordrende tid preget av høy makroøkonomisk usikkerhet, sier hun.